User Tools

Site Tools


pl:sparky_terminal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_terminal [2020/05/30 17:08] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Terminal =====
  
 +Sparky Terminal to bardzo prosty, bazujący na VTE terminal emulator, przeforkowany z [[https://​github.com/​orhun/​k3rmit|k3rmit]]
 +
 +Jest w użyciu przez narzędzia Sparky, nie posiada wpisu do menu, lecz może być używany do normalnej pracy, jeśli chcesz.
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +  sudo apt install spterm
 +
 +==== Funkcje ====
 +
 +  * Używa domyślnej powłoki
 +  * Posiada wsparcie dla przezroczystości z menadżerem kompozycji (np. compton lub picom)
 +  * Obsługa kart
 +  * Możliwość dostosowania
 +
 +==== Argumenty ====
 +
 +  spterm [-h] [-v] [-d] [-c config] [-t title] [-e command]
 +  -h, pokaż komunikat pomocy i wyjdź
 +  -v, pokaż wersję
 +  -d, włącz komunikaty debugowania
 +  -c, plik konfiguracyjny do odczytania
 +  -t, tytuł do ustawienia w terminalu
 +  -e, polecenie do wykonania w terminalu
 +
 +==== Dowiązania klawiszowe ====
 +  Klawisz Akcja
 +  ctrl-alt-[c] kopiuj do schowka
 +  ctrl-alt-[v] wklej ze schowka
 +  ctrl-alt-[t] otwórz nową kartę
 +  ctrl-alt-[r] ponownie załaduj plik konfoguracyjny
 +  ctrl-alt-[q] wyjdź z terminala
 +  ctrl-alt-[k][up] powiększ czcionkę
 +  ctrl-alt-[j][down] zmniejsz czcionkę
 +  ctrl-alt-[=] przywróć domyślny rozmiar czcionki
 +  ctrl-alt-[return] otwórz nową kartę
 +  ctrl-alt-[num] przejdź do karty numer [num]
 +  ctrl-alt-[l][right][pgup] przejdź do następnej karty
 +  ctrl-alt-[h][left][pgdn] przejdź do poprzedniej karty
 +  ctrl-alt-[w][backspace] zamknij kartę
 +
 +Dowiązania klawiszy (ctrl-alt) można ustawić na standardowe ctrl-shift za pomocą pliku konfiguracyjnego.
 +
 +Domyślne dowiązania klawiszy (ctrl-alt) mogą powodować konflikty ze skrótami okien środowiska pulpitu (szczególnie w Linux Mint). Aby rozwiązać ten problem, powiązania klawiszy można zmienić na ctrl-shift.
 +
 +{{:​spterm.png?​400|Sparky Terminal}}
pl/sparky_terminal.txt · Last modified: 2020/05/30 17:08 by pavroo