User Tools

Site Tools


pl:sparky_terminal

Sparky Terminal

Sparky Terminal to bardzo prosty, bazujący na VTE terminal emulator, przeforkowany z k3rmit

Jest w użyciu przez narzędzia Sparky, nie posiada wpisu do menu, lecz może być używany do normalnej pracy, jeśli chcesz.

Instalacja

sudo apt install spterm

Funkcje

  • Używa domyślnej powłoki
  • Posiada wsparcie dla przezroczystości z menadżerem kompozycji (np. compton lub picom)
  • Obsługa kart
  • Możliwość dostosowania

Argumenty

spterm [-h] [-v] [-d] [-c config] [-t title] [-e command]
-h, pokaż komunikat pomocy i wyjdź
-v, pokaż wersję
-d, włącz komunikaty debugowania
-c, plik konfiguracyjny do odczytania
-t, tytuł do ustawienia w terminalu
-e, polecenie do wykonania w terminalu

Dowiązania klawiszowe

Klawisz 	Akcja
ctrl-alt-[c] 	kopiuj do schowka
ctrl-alt-[v] 	wklej ze schowka
ctrl-alt-[t] 	otwórz nową kartę
ctrl-alt-[r] 	ponownie załaduj plik konfoguracyjny
ctrl-alt-[q] 	wyjdź z terminala
ctrl-alt-[k][up] 	powiększ czcionkę
ctrl-alt-[j][down] 	zmniejsz czcionkę
ctrl-alt-[=] 	przywróć domyślny rozmiar czcionki
ctrl-alt-[return] 	otwórz nową kartę
ctrl-alt-[num] 	przejdź do karty numer [num]
ctrl-alt-[l][right][pgup] 	przejdź do następnej karty
ctrl-alt-[h][left][pgdn] 	przejdź do poprzedniej karty
ctrl-alt-[w][backspace] 	zamknij kartę

Dowiązania klawiszy (ctrl-alt) można ustawić na standardowe ctrl-shift za pomocą pliku konfiguracyjnego.

Domyślne dowiązania klawiszy (ctrl-alt) mogą powodować konflikty ze skrótami okien środowiska pulpitu (szczególnie w Linux Mint). Aby rozwiązać ten problem, powiązania klawiszy można zmienić na ctrl-shift.

Sparky Terminal

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sparky_terminal.txt · Last modified: 2021/05/04 15:26 (external edit)