User Tools

Site Tools


pl:sparky_su

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_su [2019/08/22 22:17] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky SU =====
 +
 +To narzędzie zapewnia oparty na Yad interfejs użytkownika dla su (spsu), umożliwiając użytkownikom podanie hasła i uruchamianie poleceń jako root bez konieczności wywoływania su w emulatorze terminali.
 +
 +Może być używany jako zamiennik Gksu do uruchamiania dowolnej aplikacji jako root.
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt install sparky-su
 +
 +Stosowanie:
 +
 +   spsu polecenie
 +
 +Aby uruchomić aplikację terminalową przy użyciu spsu:
 +
 +   spsu "​x-terminal-emulator -e polecenie"​
 +
 +{{:​sparky-su.png?​400|Sparky SU}}
  
pl/sparky_su.txt · Last modified: 2019/08/22 22:17 by pavroo