User Tools

Site Tools


pl:sparky_screenshot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_screenshot [2020/03/06 00:33] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Screenshot =====
 +
 +Sparky Screenshot to oparty na Yad graficzny interfejs dla narzędzia **scrot**, który pozwala zrobić zdjęcie pulpitu lub wybranego okna i zapisać je na dysku lokalnym.
 +
 +Pakiet był zainstalowany (do wersji 3.6 i 4.0 RC) w wersjach Sparky: LXDE, LXQt, GameOver, Openbox i JWM. Począwszy od Sparky 4.0, Sparky Screenshot został zastąpiony przez [[gscreenshot|Gscreenshot]].
 +
 +   sudo apt-get install sparky-screenshot
 +
 +{{:​sparky-screenshot.png?​300|Sparky Screenshot}}
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 61%>
 +[[sparky_password_change|<​--- Sparky password change]]|[[sparky_time_date|Sparky time and date set --->]]
 +</​WRAP>​
  
pl/sparky_screenshot.txt · Last modified: 2020/03/06 00:33 by pavroo