User Tools

Site Tools


pl:sparky_rpi_language

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_rpi_language [2019/08/15 20:57] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Język systemu Sparky RaspberryPi ======
 +
 +Edycja Sparky ARMHF dla RaspberryPi jest domyślnie skonfigurowana na ustawienia regionalne i klawiaturę Engish (USA).
 +
 +Aby zmienić ustawienia narodowe na inne niż en_US:
 +
 +   sudo dpkg-rekonfiguruj ustawienia regionalne
 +
 +Aby zmienić układ klawiatury na inne niż en_US:
 +
 +   sudo dpkg-rekonfiguruj konfigurację klawiatury
 +
 +Zaloguj się ponownie lub uruchom system ponownie, aby aktywować zmiany.
  
pl/sparky_rpi_language.txt · Last modified: 2019/08/15 20:57 by pavroo