User Tools

Site Tools


pl:sparky_player

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_player [2019/08/24 14:54] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Player =====
  
 +Sparky Player to proste i bardzo małe narzędzie, które pozwala odtwarzać dowolny plik audio lub wideo, który:
 +
 +- jest dostępny tylko z menu kontekstowego
 +
 +- nie zawiera standardowej pozycji w menu pulpitu
 +
 +- nie zawiera żadnego przycisku ani innych funkcji graficznych
 +
 +- używa „ffplay” do odtwarzania wszystkich plików audio i wideo
 +
 +- odtwarza wszystkie pliki audio i wideo obsługiwane przez „ffplay” za pośrednictwem „libavcodecs”
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt update
 +   sudo apt install sparky-player
 +
 +Po prostu zaznacz plik audio lub wideo i wybierz „Sparky Player”, aby go odtworzyć, lub ustaw „Sparky Player” jako domyślny odtwarzacz dla wybranego pliku multimedialnego.
 +
 +Możliwe jest zarządzanie odtwarzaniem pliku audio lub wideo w oknie odtwarzacza za pomocą klawiatury, na przykład:
 +
 +- pauza = spacja
 +
 +- quit = q lub Esc
 +
 +- pełny ekran = f
 +
 +- strzałka w prawo = do przodu
 +
 +- lewa strzałka = wstecz
 +
 +{{:​sparky-player0.png?​400|Sparky Player}}
pl/sparky_player.txt · Last modified: 2019/08/24 14:54 by pavroo