User Tools

Site Tools


pl:sparky_optical

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_optical [2020/03/16 23:04] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +====Sparky Optical====
 +
 +Sparky Optical to narzędzie działające w tacce systemowej, które umożliwia montowanie, odmontowywanie i wysuwanie płyt CD i DVD.
 +
 +Instalacja:
 +  sudo apt update
 +  sudo apt-get install sparky-optical
 +Użytkownicy Sparky JWM i Openbox (wszystkich małych menadżerów okien) muszą dodać poniższe polecenie do pliku konfiguracyjnego/​startowego menadżera okien:
 +  /​usr/​bin/​sparky-optical /​opt/​tray/​sparky-menu-optical
 +
 +{{:​sparky-optical.png|<​--- Sparky Optical|Public Domain Image}}
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[sparky_online|<​--- Sparky Online]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[sparky_password_change|Sparky Password Change ​ --->]]|
 +</​WRAP>​
  
pl/sparky_optical.txt · Last modified: 2020/03/16 23:04 by pavroo