User Tools

Site Tools


pl:sparky_online

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_online [2019/08/21 18:11] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Online =====
  
 +Sparky Online sprawdza twoją stronę internetową,​ aby powiedzieć ci, że jest online i wyświetla wyskakujące okienko na pulpicie.
 +
 +Pakiet nie jest dostępny w repozytoriach Sparky, ale można go zainstalować ręcznie z repozytorium Sparky GitHub.
 +
 +1. Zainstaluj zależność:​
 +
 +   sudo apt update
 +   sudo apt install cron iputils-ping wget yad
 +
 +2. Pobierz pliki „sparky-online” i „sparky-online-cron” z repozytorium GitHub:
 +
 +github.com/​sparkylinux/​sparky-online
 +
 +3. Zmodyfikuj „sparky-online” - umieść adres strony internetowej w sekcji WEB, a następnie:
 +
 +   sudo cp sparky-online /usr/bin/
 +   sudo chmod +x /​usr/​bin/​sparky-online
 +
 +4. Zmodyfikuj „sparky-online-cron” - konfiguruje sprawdzanie strony internetowej co 1 godzinę, więc zmień wartość na swoją (w godzinach), a „pavroo” na swoją nazwę użytkownika,​ a następnie:
 +
 +   sudo cp sparky-online-cron /​etc/​cron.d/​
 +   sudo chown root:root /​etc/​cron.d/​sparky-online-cron
 +   sudo systemctl restart cron
 +
 +{{:​sparky-online.png?​300|Sparky Online}}
pl/sparky_online.txt · Last modified: 2019/08/21 18:11 by pavroo