User Tools

Site Tools


pl:sparky_obmenu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_obmenu [2020/03/06 00:30] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Obmenu =====
  
 +Sparky Obmenu zapewnia konfigurację Sparky dla Obmenu. Może być używany zamiast standardowego menu Debiana lub [[obmenu_generator|Obmenu Generator]].
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +=== Obmenu ===
 +
 +Obmenu to graficzny edytor menu dla menedżera okien Openbox. Openbox używa XML do przechowywania preferencji menu, a ich ręczna edycja może szybko stać się nużąca. To narzędzie zapewnia wygodną metodę edycji menu w interfejsie graficznym, nie tracąc przy tym zaawansowanych funkcji Openbox.
 +
 +Instalacja tylko pakiet obmenu:
 +
 +   sudo apt-get install obmenu
 +
 +=== Sparky Obmenu ===
 +
 +'​sparky-obemnu'​ instaluje pakiet '​obmenu'​ oraz dostarczagotową do użycia konfigurację Sparky dla Obmenu (począwszy od Sparky 6).
 +
 +   sudo apt-get install sparky-obmenu
 +
 +Stary plik konfiguracyjny menu Openbox zostanie zachowany jako backup podczas procesu instalacji.
 +
 +{{:​sparky-obmenu.png?​400|Obmenu z konfiguracją Sparky}} ​
pl/sparky_obmenu.txt · Last modified: 2020/03/06 00:30 by pavroo