User Tools

Site Tools


pl:sparky_cli

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_cli [2019/08/15 18:30] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Edycja SparkyLinux CLI =====
 +
 +Edycja SparkyLinux MinimalCLI (Command Line Interface) jest wersją Sparky dostarczoną bez serwera graficznego X Server.
 +
 +Zawiera tak mały zestaw preinstalowanych pakietów, jak to możliwe i pozwala zbudować dowolne środowisko pulpitu na bazie Debiana.
 +
 +SparkyLinux CLI zawiera tylko:
 +
 +   * system bazowy Debiana
 +   * network-manager
 +   * Midnight Commander - manager plików, edytor tekstu i klient ftp 
 +   * eLinks – przegladarkę stron www
 +   * [[advanced_installer|Sparky Advanced Installer]] (sparky-installer)
 +   * zestaw sterowników dla kart sieci bezprzewodowej
 +   * unzip, unrar, p7zip-full, ntfs-3g, nano, ufw
 +
 +==== Tryb Live ====
 +
 +Nazwa uzytkownika systemu Live to: live
 +
 +Hasło: live
 +
 +Hasło administratora system '​root'​ jest puste, jeśli chcesz pracować jako root, wpisz:
 +
 +   sudo su
 +
 +==== Sieć ====
 +
 +Wszystkie wersje Sparky, w tym edycja CLI, są oferowane ze wstępnie zainstalowanymi wszystkimi dostępnymi sterownikami Wi-Fi. System Live umożliwia połączenie z Internetem, zwłaszcza za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych.
 +
 +Począwszy od wersji Sparky 4.3, Wicd i Ceni zostały usunięte i zastąpione menedżerem sieci Network-Manager.
 +
 +Aby ręcznie ustawić połączenie sieciowe, uruchom polecenie:
 +
 +   nmtui
 +
 +==== Sieć w starszych wersjach ====
 +
 +Połączenie z internetem za pośrednictwem Wicd-Cli (nie jest już używane w Sparky CLI).
 +
 +Znajdź dostępne sieci:
 +
 +   ​wicd-cli -y -l
 +
 +Utwórz połączenie:​
 +
 +   ​wicd-cli --wireless -n [network-name] -m [ESSID] -c
 +
 +Więcej inforamcji:
 +
 +   ​wicd-cli --help
 +   man wicd-cli
 +
 +=== Wicd-Curses ===
 +
 +Wicd posiada interfejs tekstowy, który można uruchomić poleceniem:
 +
 +   ​wicd-curses
 +
 +==== Instalator ====
 +
 +SparkyLinux CLI posiada domyśnie zainstalowany tekstowy instalator [[advanced_installer|Advanced Installer]]. Instalator oferuje wsparcie dla instalacji na maszynach wyposażonych w BIOS lub UEFI.
 +
 +Uruchomienie za pośrednictwem polecenia:
 +
 +   sudo sparky-installer
 +
 +Począwszy od SparkyLinux 4.3, instalator pozwala na zainstalowanie jednego z około 20 pulpitów. Więcej informacji na stronie Sparky [[minimal|Minimal]].
  
pl/sparky_cli.txt · Last modified: 2019/08/15 18:30 by pavroo