User Tools

Site Tools


pl:sparky_backup_system

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_backup_system [2019/08/19 15:14] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Backup System =====
 +
 +To narzędzie pozwala utworzyć hybrydowy obraz ISO z instalacji SparkyLinux,​ a następnie zainstalować go na nowym komputerze lub innym dysku twardym/USB lub innej partycji.
 +
 +Sparky Backup System zawiera dwa narzędzia:
 +
 +- [[sparky_backup_core|sparky-backup-core]] - zapewnia narzędzie do tworzenia kopii zapasowej oparte linii poleceń oraz instalator tekstowy i GUI (oparty na Yad), o nazwie [[Advanced_installer|Sparky Advanced Installer]]
 +
 +- [[sparky_backup_sys|sparky-backup-sys]] - zapewnia interfejs GUI (oparty na Yad) do tekstowego narzędzia do tworzenia kopii zapasowych
 +
 +Powinieneś także przeczytać [[tricks_tips|Tricks & Tips]], aby uzyskać dodatkową, przydatną pomoc.
 +
 +Narzędzie jest oparte na Remastersys i Remastersys-GUI.
 +
 +Sparky Backup jest używany od 2012 roku jako domyślny kreator iso Sparky.
  
pl/sparky_backup_system.txt · Last modified: 2019/08/19 15:14 by pavroo