User Tools

Site Tools


pl:sparky_backup_sys

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_backup_sys [2020/03/12 16:08] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Backup Sys =====
  
 +Sparky Backup Sys to bazujący na Yad graficzny interfejs dla [[sparky_backup_core|Sparky Backup Core]], który pozwala na utworzenie kopii zapasowej systemu Sparky wraz z obrazem iso.
 +
 +To narzędzie bazuje na Remastersys-GUI i jest jego forkiem.
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +   sudo apt-get install sparky-backup-sys
 +
 +{{:​sparkybackup-gui.png?​400|Sparky Backup Sys GUI}}
 +
 +==== Użycie ====
 +
 +=== Info ===
 +
 +Opcja **Info** dostarcza podstawowych informacji o narzędziu.
 +
 +=== EFI ===
 +
 +Opcja **EFI** dostarcza informacji o wsparciu EFI, jeśli chcesz utworzyć obraz iso, który będzie można uruchomić na maszynach wyposażonych w UEFI.
 +
 +Najważniejszą sprawą jest pobranie pakietów grub-efi z repozytoriów Debiana:
 +
 +* 64bit (amd64): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-amd64,​ grub-efi-amd64-bin,​ libefiboot1,​ libefivar1
 +
 +* 32bit (i386): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-ia32,​ grub-efi-ia32-bin,​ libefiboot1,​ libefivar1
 +
 +i umieszczenie ich w katalogu /​home/​offline ; 
 +
 +64bit (amd64): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-amd64,​ grub-efi-amd64-bin,​ libefiboot1,​ libefivar1
 +
 +32bit (i386): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-ia32,​ grub-efi-ia32-bin,​ libefiboot1,​ libefivar1
 +
 +Zobacz również: [[tricks_tips|Sparky Backup System - Tricks & Tips]] - Tip2
 +
 +=== Edycja Backup-u ===
 +
 +Opcja **Edit backup** pozwala na konfigurację opcji dla systemu live, np.:
 +
 +  * a. - Katalog roboczy (potrzeba 20 GB przestrzeni dysku aby utworzyć obraz iso 4GB):
 +
 +   ​WORKDIR="/​home/​sparkybackup-sys"​
 +
 +  * b. - Nazwa systemu live:
 +
 +   ​LIVECDLABEL="​SparkyLinux"​
 +
 +  * c. - Nazwa obrazu iso:
 +
 +   ​CUSTOMISO="​sparkylinux-4.6-arch-desktop.iso"​
 +
 +etc.
 +
 +=== Edycja Instalatora ===
 +
 +Opcja **Edit Installer** umożliwia zmianę grup dla użytkownika docelowego.
 +
 +Jesli nie jesteś pewny, pozostaw tę opcję bez zmian.
 +
 +=== Czyszczenie Cache ===
 +
 +Opcja **Clean Cache** usuwa wszystkie pobrane pakiety deb z twojego system, co zredukuje rozmiar obrazu iso.
 +
 +Ta opcja używa polecenia:
 +
 +   ​apt-get clean
 +
 +=== ISO ===
 +
 +Opcja **ISO** rozpoczyna proses budowania obrazu iso.
 +
 +W zależności od mocy obliczeniowej twojej maszyny i rozmiaru obrazu iso, proces budowy może potrwać od 15 minut do 1 godziny lub... ?
 +
 +Po zakończeniu procesu budowy, skopiuj obraz iso, listę pakietów, sumy kontrolne i plik logów budowy do innej lokalizacji.
 +
 +=== Czyszczenie ===
 +
 +Opcja **Clear** usuwa wszystkei pliki z katalogu roboczego.
 +
 +Uruchom tę opcję za każdym razem po zbudowaniu obrazu iso a przed budową kolejnego.
 +
 +=== Wyświetl log ===
 +
 +Opcja **Viewlog** otwiera log z budowy iso z katalogu roboczego (jeśli istnieje).
 +
 +
 +Zobacz również stronę [[tricks_tips|Tricks & Tips]].
 +
 +-----
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[sparky_backup_core|<​--- Sparky Backup Core]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[tricks_tips|Backup System - Tricks & Tips --->]]|
 +</​WRAP>​
 + 
pl/sparky_backup_sys.txt · Last modified: 2020/03/12 16:08 by pavroo