User Tools

Site Tools


pl:sparky_autostart

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_autostart [2019/08/19 14:51] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Autostart =====
  
 +Sparky Autostart udostępnia menu dla programu uruchamiającego,​ który pozwala skonfigurować usługi autostartu systemu za pomocą narzędzia **rcconf**.
 +
 +Sparky począwszy od wersji 4.0 opiera się na Debianie "​Stretch"​ i używa **systemd** zamiast **sysvinit** a narzędzie „Sparky Autostart” jest przestarzałe i można je usunąć z systemu.
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 44%>
 +[[skype_installer|<​--- Skype Installer]]|[[sparky_backlight|Sparky Backlight --->]]
 +</​WRAP>​
pl/sparky_autostart.txt · Last modified: 2019/08/19 14:51 by pavroo