User Tools

Site Tools


pl:sparky_armhf_qemu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_armhf_qemu [2019/08/15 20:52] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Emulacja Sparky ARMHF w QEMU =====
 +
 +Sparky ARM można przetestować w emulatorze QEMU.
 +
 +==== Host Linux ====
 +
 +=== Wymagania ===
 +
 +  obraz sparky-armhf
 +  jądro
 +  unzip
 +  git
 +  qemu
 +  qemu-system-arm
 +  sudo
 +
 +== Obraz Sparky ARMHF ==
 +
 +Pobierz skompresowany obraz Sparky ARMHF z naszej oficjalnej strony.
 +
 +Rozpakuj go:
 +
 +  unzip sparkylinux-VER-armhf.zip
 +
 +lub (wersja Lite):
 +
 +  unzip sparkylinux-VER-armhf-cli.zip
 +
 +== Jądro ==
 +
 +Pobierz jądro ARM za pomocą git, aby uruchomić obraz w QEMU:
 +
 +  git clone https://​github.com/​dhruvvyas90/​qemu-rpi-kernel.git
 +
 +Umieść jądro w tym samym katalogu, w którym znajduje się już rozpakowany obraz Sparky.
 +
 +== Uruchomienie ==
 +
 +  sudo qemu-system-arm \
 +  -kernel ./​kernel-qemu-4.4.34-jessie \
 +  -append "​root=/​dev/​sda2 panic=1 rootfstype=ext4 rw" \
 +  -hda sparkylinux-VER-armhf.img \
 +  -cpu arm1176 -m 256 \
 +  -M versatilepb \
 +  -no-reboot \
 +  -serial stdio \
 +  -net nic -net user \
 +  -net tap,​ifname=vnet0,​script=no,​downscript=no
 +
 +lub wersja Lite:
 +
 +  sudo qemu-system-arm \
 +  -kernel ./​kernel-qemu-4.4.34-jessie \
 +  -append "​root=/​dev/​sda2 panic=1 rootfstype=ext4 rw" \
 +  -hda sparkylinux-VER-armhf-cli.img \
 +  -cpu arm1176 -m 256 \
 +  -M versatilepb \
 +  -no-reboot \
 +  -serial stdio \
 +  -net nic -net user \
 +  -net tap,​ifname=vnet0,​script=no,​downscript=no
 +
 +Bardziej wydajną opcją jest przekonwertowanie go na obraz qcow2. Aby to zrobić, użyj komendy qemu-img (opcjonalnie):​
 +
 +  qemu-img convert -f raw -O qcow2 sparkylinux-VER-armhf.img sparkylinux-VER-armhf.qcow
 +
 +Teraz możesz również rozszerzyć wielkość obrazu (opcjonalnie):​
 +
 +  qemu-img resize sparkylinux-VER-armhf.qcow + 6G
 +
 +{{:​sparky4-armhf-uxterm.png?​400|Sparky ARMHF in QEMU with Openbox and UXterm}}
 +
  
pl/sparky_armhf_qemu.txt · Last modified: 2019/08/15 20:52 by pavroo