User Tools

Site Tools


pl:sparky_armhf_installation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_armhf_installation [2019/08/15 18:52] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Instalacja Sparky ARMHF na karcie pamięci =====
 +
 +Możliwe jest zainstalowanie obrazu Sparky ARMHF na karcie pamięci mini SSD 8 GB lub większej,
 +
 +==== Wykryj kartę SSD ====
 +
 +Podłącz swoją mini kartę SSD za pomocą adaptera SSD do komputera.
 +
 +Aby wykryć kartę SSD, uruchom:
 +
 +   sudo fdisk -l
 +
 +lub
 +   lsblk
 +
 +lub
 +   sudo blkid
 +
 +lub
 +   df -h
 +
 +Twój numer urządzenia SSD powinien być taki jak: /dev/sdX, gdzie „X” zastępuje się literą urządzenia.
 +
 +==== Sformatuj kartę SSD ====
 +
 +Odmontuj kartę SSD:
 +
 +   sudo umount /dev/sdX
 +
 +Sformatuj:
 +
 +   sudo mkfs.fat -F 32 -I -v /dev/sdX
 +
 +lub
 +   sudo dd if=/​dev/​zero of=/dev/sdX
 +
 +==== Skopiuj obraz na kartę SSD ====
 +
 +Rozpakuj obraz Sparky:
 +
 +   unzip sparkylinux-VER-armhf.zip
 +
 +Skopiuj go na kartę SSD:
 +
 +   sudo dd if=sparkylinux-VERSION-armhf.img of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync
 +
 +lub skopiuj spakowany obraz na kartę SDD:
 +
 +   sudo unzip -p sparkylinux-VERSION-armhf.zip | sudo dd of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync
  
pl/sparky_armhf_installation.txt · Last modified: 2019/08/15 18:52 by pavroo