User Tools

Site Tools


pl:repository_testing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:repository_testing [2019/08/14 22:33] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Repozytoria Sparky linii testowej =====
 +
 +Sparky z linii testowej (ciagłej) jest oparty jest na pakietach Debiana z linii testowej.
 +
 +==== Repozytorium ====
 +
 +Użytkownicy Debiana z gałęzi „testowej” powinni dodać repozytoria Sparky **testing** i **core**, aby uzyskać dostęp do repozytoriów Sparky:
 +
 +   sudo nano /​etc/​apt/​sources.list.d/​sparky-testing.list
 +
 +i wklej do pliku:
 +
 +   deb https://​sparkylinux.org/​repo testowanie main
 +   ​deb-src https://​sparkylinux.org/​repo testowanie main
 +   deb https://​sparkylinux.org/​repo core main
 +   ​deb-src https://​sparkylinux.org/​repo core main
 +
 +Repozytoria Sparky **niestabilne** (opcjonalnie):​
 +
 +   sudo nano /​etc/​apt/​sources.list.d/​sparky-unstable.list
 +
 +i wklej do pliku:
 +
 +   deb https://​sparkylinux.org/​repo unstable main
 +   ​deb-src https://​sparkylinux.org/​repo unstable main
 +
 +Utwórz plik preferencji:​
 +
 +   sudo nano /​etc/​apt/​preferences.d/​sparky
 +
 +i wklej do pliku:
 +
 +   ​package:​ *
 +   Pin: release o=SparkyLinux
 +   ​Priorytet pinów: 1001
 +
 +Możesz również zainstalować pakiety „sparky-apt” i „sparky6-apt”.
 +
 +==== Klucz publiczny ====
 +
 +Pobierz klucz publiczny Sparky jako pakiet „deb” z:
 +
 +[[https://​sparkylinux.org/​repo/​pool/​main/​s/​sparky-keyring/​|https://​sparkylinux.org/​repo/​pool/​main/​s/​sparky-keyring/​]]
 +
 +Następnie go zainstaluj:
 +   sudo dpkg -i /​path/​to/​sparky-keyring_VERSION_all.deb
 +   sudo apt-key add /​usr/​share/​keyrings/​sparkylinux.gpg.key
 +
 +lub pobierz klucz ręcznie (należy zainstalować „wget2”):​
 +
 +   wget2 -O - https://​sparkylinux.org/​repo/​sparkylinux.gpg.key | sudo apt-key add -
  
pl/repository_testing.txt · Last modified: 2019/08/14 22:33 by pavroo