User Tools

Site Tools


pl:repository

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:repository [2019/08/14 22:20] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Repozytoria Sparky =====
  
 +Repozytoria Sparky zawierają szereg własnych narzędzi oraz aplikacje z innych źródeł.
 +
 +W zależności od gałęzi Debiana, Sparky oferuje własne repozytoria z linii:
 +
 +[[repository_oldstable|Linia Oldstable]] - oparty na Debianie starym stabilnym
 +
 +[[repository_stable|Linia Stable]] - oparty na stabilnej wersji Debiana
 +
 +[[repository_testing|Linia Testing (Rolling)]] - na bazie Debiana testowego
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 60%>
 +[[start|<​--- Strona startowa Wiki]]|[[upgrade|Ręczna aktualizacja systemu --->]]
 +</​WRAP>​
pl/repository.txt · Last modified: 2019/08/14 22:20 by pavroo