User Tools

Site Tools


pl:remove_package

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:remove_package [2019/08/14 22:49] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Usuwanie pakietów =====
 +
 +Usunięcie zainstalowanych pakietów można wykonać za pomocą jednego z dwóch narzędzi: **apt-get** lub **dpkg**.
 +
 +Każde polecenie musi być uruchamiane z uprawnieniami superużytkownika **sudo**.
 +
 +1. Aby usunąć już zainstalowany pakiet (pakiety), uruchom:
 +
 +   sudo apt-get remove pakiet1 pakiet2
 +
 +2. Aby usunąć pakiet z jego konfiguracją:​
 +
 +   sudo apt-get purge package1
 +
 +3. Aby usunąć niepotrzebne zależności,​ po usunięciu pakietu:
 +
 +   sudo apt-get autoremove
 +
 +4. Pakiet można również usunąć z systemu za pomocą narzędzia ** dpkg **:
 +
 +   sudo dpkg -r pakiet1.deb
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 62%>
 +[[install_package|<​--- Zainstaluj nowe pakiety]]|[[fix_package|Napraw uszkodzone pakiety --->]]
 +</​WRAP>​
  
pl/remove_package.txt · Last modified: 2019/08/14 22:49 by pavroo