User Tools

Site Tools


pl:radiostation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:radiostation [2020/06/04 17:31] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== RadioStation ======
  
 +RadioStation jest forkiem Radiotray-Lite,​ lekkiego klona oryginalnego ottwarzacza radio online Radio Tray, napisanego w C++.
 +
 +==== Najważniejsze cechy ====
 +
 +  * Działa w pasku zadań systemu Linux.
 +  * Ma możliwie minimalny interfejs.
 +  * Odtwarza większość formatów mediów (używa gstreamer).
 +  * Obsługuje listy odtwarzania PLS, M3U, ASX, RAM, XSPF.
 +
 +==== Instalacja =====
 +
 +Jest dostępny dla Sparky 5 i nowszych.
 +
 +  apt install radiostation
 +
 +Pierwsze uruchomienie spowoduje skopiowanie domyślnej listy stacji radiowych (jeśli nie istnieje) do:
 +
 +   ​~/​.config/​radiostation/​bookmarks.xml
 +
 +Jeśli aktualizacja zawiera uaktualnioną listę stacji, nie zostanie ona skopiowana do katalogu domowego i nie będzie używana, chyba że stara lista nadal istnieje. Jeśli chcesz załadować nowszą listę stacji, wykonaj kopię zapasową istniejącej listy:
 +
 +   mv ~/​.config/​radiostation/​bookmarks.xml ~/​.config/​radiostation/​bookmarks-copy.xml
 +
 +Następnie uruchom ponownie aplikację RadioStation.
 +
 +==== Konfiguracja ====
 +
 +=== Zakładki ===
 +
 +Skopiuj istniejące bookmarks.xml z Radio Tray (który zwykle znajduje się w $HOME/​.local/​share/​radiotray/​bookmarks.xml) do katalogu $HOME/​.config/​radiostation/​
 +
 +=== Opcje ===
 +
 +Plik konfiguracyjny znajduje się w tym samym katalogu, co plik zakładek. Ma prosty format XML i obsługiwane są następujące opcje:
 +
 +  * last_station -- nazwa ostatnio odtwarzanej stacji. Automatycznie aktualizowana,​ nie musisz jej zmieniać.
 +  * buffer_size -- rozmiar bufora wewnętrznego gstreamera.
 +  * url_timeout -- limit czasu w sekundach na pobranie listy odtwarzania.
 +  * notifications -- jeśli ustawione na false, wyłącza powiadomienia na pulpicie. Domyślnie włącza.
 +
 +Przykład:
 +
 +  <?xml version="​1.0"?>​
 +  <​config>​
 +    <option name="​last_station"​ value="​Rock 181" />
 +    <option name="​buffer_size"​ value="​102400"​ />
 +    <option name="​url_timeout"​ value="​5"​ />
 +    <option name="​notifications"​ value="​false"​ />
 +  </​config>​
 +
 +{{:​radiostation0220.png?​400|RadioStation}}
 + 
pl/radiostation.txt · Last modified: 2020/06/04 17:31 by pavroo