User Tools

Site Tools


pl:obmenu_generator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:obmenu_generator [2020/03/06 00:01] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Generator menu Openbox =====
  
 +Generator Openbox Menu generuje statyczne lub dynamiczne menu, z ikonami lub bez, dla menadżera okien Openbox.
 +
 +Może być używany zamiast standardowego menu Debiana.
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +    sudo apt-get install obmenu-generator
 +
 +==== Alternatywna metoda instalacji ====
 +
 +Zainstaluj zależności:​
 +
 +    sudo apt-get install build-essential cpanminus git
 +
 +Zainstaluj generator:
 +
 +    git clone git://​github.com/​trizen/​obmenu-generator
 +    sudo cp obmenu-generator/​obmenu-generator /usr/bin
 +    sudo cp -r obmenu-generator/​schema.pl ~/​.config/​obmenu-generator/​
 +    sudo cpanm Linux::​DesktopFiles
 +    sudo cpanm Data::Dump
 +    sudo chmod +x /​usr/​bin/​obmenu-generator
 +
 +**Uruchom generator w terminalu**
 +
 +Dynamiczne menu z ikonami:
 +
 +    obmenu-generator -p -i
 +
 +Statyczne menu z ikonami:
 +
 +    obmenu-generator -s -i
 +
 +
 +Starsza wersja menu zostanie przeniesiona z pliku:
 +
 +    ~HOME/​.config/​openbox/​menu.xml
 +
 +do kopii:
 +
 +    ~HOME/​.config/​openbox/​menu.xml.bak
 +
 +{{:​obmenu-generator.png?​200|}}
 +
 +==== Problemy ====
 +
 +Jeśli tworzenie menu zostanie zatrzymane lub w ogóle nie działa, po świeżej instalacji Sparky:
 +
 +1. Usuń folder konfiguracji ze wszystkimi plikami:
 +
 +   rm -rf ~HOME/​.config/​obmenu-generator
 +
 +2. Wykonaj re-instalację pakietu:
 +
 +   sudo apt-get update
 +   sudo apt-get install --reinstall obmenu-generator
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[live_usb_creator|<​--- Live USB Creator]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[skype_installer|Skype Installer --->]]|
 +</​WRAP>​
pl/obmenu_generator.txt · Last modified: 2020/03/06 00:01 by pavroo