User Tools

Site Tools


pl:mirrors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:mirrors [2021/02/06 11:55] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Serwery lustrzane =====
 +
 +Główny serwer repozytoriów zlokalizowany jest w Polsce:
 +
 +  https://​repo.sparkylinux.org
 +
 +==== Wymagania ====
 +
 +Jeśli chcesz zaoferować serwer lustrzany dla repozytorium pakietów w twojej lokalizacji,​ wyślij wiadomość na email pavroo(at)onet(dot)eu
 +
 +Wymagania:
 +  * w pełni zarządzany vps z dyskiem hard/ssd >= 20GB
 +  * RAM >= 512MB
 +  * CPU >= 1
 +  * dostęp przez ssh
 +  * zainstalowany Debian 9/10 (preferowany) lub Ubuntu 18.04/20.04 lub CentOS 7/8
 +  * miesięczny limit transeru > 500GB
 +  * jeden adres IP4
 +  * NS record do przekierowania nowej subdomeny
 +
 +=== Niemcy ===
 +
 +== Serwer lustrzany DE1: ==
 +
 +  #Sparky core main repository for all Sparky versions/​editions:​
 +  deb http://​de1.repo.sparkylinux.org/​ core main
 +  deb-src http://​de1.repo.sparkylinux.org/​ core main
 +  ​
 +  #Sparky tyche (oldstable) main repository:
 +  deb http://​de1.repo.sparkylinux.org/​ tyche main
 +  deb-src http://​de1.repo.sparkylinux.org/​ tyche main
 +  ​
 +  #Sparky nibiru (stable) main repository:
 +  deb http://​de1.repo.sparkylinux.org/​ nibiru main
 +  deb-src http://​de1.repo.sparkylinux.org/​ nibiru main
 +  ​
 +  #Sparky potolo (testing) main repository:
 +  deb http://​de1.repo.sparkylinux.org/​ potolo main
 +  deb-src http://​de1.repo.sparkylinux.org/​ potolo main
 +  ​
 +  #Sparky unstable main repository:
 +  deb http://​de1.repo.sparkylinux.org/​ unstable main
 +  deb-src http://​de1.repo.sparkylinux.org/​ unstable main
 +
 +== Serwer lustrzany DE2: ==
 +
 +  #Sparky core main repository for all Sparky versions/​editions:​
 +  deb http://​de2.repo.sparkylinux.org/​ core main
 +  deb-src http://​de2.repo.sparkylinux.org/​ core main
 +  ​
 +  #Sparky tyche (oldstable) main repository:
 +  deb http://​de2.repo.sparkylinux.org/​ tyche main
 +  deb-src http://​de2.repo.sparkylinux.org/​ tyche main
 +  ​
 +  #Sparky nibiru (stable) main repository:
 +  deb http://​de2.repo.sparkylinux.org/​ nibiru main
 +  deb-src http://​de2.repo.sparkylinux.org/​ nibiru main
 +  ​
 +  #Sparky potolo (testing) main repository:
 +  deb http://​de2.repo.sparkylinux.org/​ potolo main
 +  deb-src http://​de2.repo.sparkylinux.org/​ potolo main
 +  ​
 +  #Sparky unstable main repository:
 +  deb http://​de2.repo.sparkylinux.org/​ unstable main
 +  deb-src http://​de2.repo.sparkylinux.org/​ unstable main
  
pl/mirrors.txt · Last modified: 2021/02/06 11:55 by pavroo