User Tools

Site Tools


pl:minimal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:minimal [2019/08/15 12:01] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== MinimalISO =====
 +
 +Sparky MinimalISO oferuje 2 różne wersje Sparky: MinimalGUI i MinimalCLI.
 +
 +MinimalGUI został stworzony przy użyciu Sparky Base Openbox Edition, a MinimalCLI to poprzednia edycja CLI.
 +
 +Obie pozwalają zainstalować system Live w takiej postaci, w jakiej jest i/lub z wybranym pulpitem i bardzo minimalnym zestawem aplikacji.
 +
 +Dostępne pulpity za pośrednictwem Sparky Advanced Installer to: awesome, bspwm, Budgie, Cinnamon, Enlightenment,​ Fluxbox, GNOME Flashback, GNOME Shell, i3, IceWM, JWM, KDE Plasma 5, Lumina, LXDE, LXQt, MATE, Openbox, Pantheon, PekWM, Trinity, Window Maker, Xfce.
 +
 +Aby zainstalować jeden z pulpitów za pomocą obrazu ISO MinimalGUI, uruchom [[advanced_installer|Sparky Advanced Installer]] z menu lub w konsoli tekstowej:
 +
 +   sudo sparky-installer gui
 +
 +{{:​desktop-installer3-gui.png?​200|Desktop Installer GUI}}
 +
 +Aby zainstalować system z jednym z pulitów przy użyciu obrazu ISO MinimalCLI, uruchom:
 +
 +   sudo sparky-installer
 +
 +{{:​desktop-installer5.png?​200|Desktop Installer CLI}}
 +
 +Upewnij się, że połączenie internetowe jest włączone, aby umożliwić instalatorowi pobranie niektórych pakietów z serwerów online. W przeciwnym razie zainstaluje system Live bez zmian. Sprawdź także [[sparky_cli|Edycja Sparky CLI]].
 +
 +Zaawansowany instalator pozwala również wybrać przeglądarkę internetową z listy: Chromium, Dillo, Epiphany, Firefox, Firefox-ESR,​ IceCat, Konqueror, Midori, NetSurf, Otter, Palemoon, QupZilla, SeaMonkey, Slimjet, TOR Browser, Vivaldi.
 +
 +{{:​desktop-installer6-webbrowser.png?​200|Web Browser Installer}}
 +
  
pl/minimal.txt · Last modified: 2019/08/15 12:01 by pavroo