User Tools

Site Tools


pl:manokwari_desktop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:manokwari_desktop [2020/02/11 22:56] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Manokwari Desktop =====
 +
 +"​Manokwari to pulpit bazujący na GNOME 3 Shell i używajacy Gtk+ oraz HTML5 jako frontend. Manokwari jest domyślnie używany przez dystrybucję BlankOn Linux."​
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +Manokwari jest kompilowany dla SparkyLinux i może być zainstalowany z repozytoriów Sparky na dwa sposoby:
 +
 +1. Sparky [[aptus|APTus]] dostarcza moduł umożliwiajacy zainstalowanie około 20 pulpitów, w tym również ​ Manokwari, obok istniejących już pulpitów.
 +
 +2. Za pomocą APT:
 +   sudo apt update
 +   sudo apt install sparky-desktop-manokwari
 +
 +{{:​sparky-manokwari2.png?​400|Manokwari Desktop}}
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[lumina_desktop|<​--- Lumina Desktop]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[sway|Sway --->]]|
 +</​WRAP>​
  
pl/manokwari_desktop.txt · Last modified: 2020/02/11 22:56 by pavroo