User Tools

Site Tools


pl:live_usb_creator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:live_usb_creator [2020/03/05 23:53] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Kreator Live USB =====
  
 +Live USB Creator to bazująca na Yad graficzna nakładka na polecenie **dd**, które tworzy bootowalny dysk Live USB z dystrybucją system Linux.
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt-get install sparky-live-usb-creator
 +
 +{{:​sparky-usb.png?​300|Live USB Creator}}
 +
 +Podłącz nośnik flash USB zanim rozpoczniesz używanie kreatora, następnie wybierz:
 +   * obraz iso dystrybucji Linux
 +   * podłączony do portu USB nośnik flash USB (pen drive)
 +
 +i kliknij przycisk "​Kopiuj na klucz USB".
 +
 +Ten proces całkowicie wyczyści wybrany nośnik USB, więc skopuj z niego dane, jeśli jakieś posiadasz.
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[lightscribe_installer|<​--- LightScribe installer]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[obmenu_generator|Openbox Menu Generator --->]]|
 +</​WRAP>​
pl/live_usb_creator.txt · Last modified: 2020/03/05 23:53 by pavroo