User Tools

Site Tools


pl:install

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:install [2019/08/16 13:49] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Instalacja systemu =====
 +
 +SparkyLinux można zainstalować na dysku twardym za pomocą jednego z instalatorów dostępnych na obrazach ISO Sparky.
 +
 +Wszystkie obsługują instalację na komputerach z BIOS i UEFI 32 i 64-bitowych.
 +
 +   * [[calamares|Calamares]] - dostępne od wersji Sparky 4.6
 +   * [[Advanced_installer|SparkyLinux (Advanced) installer]] - graficzny, bazujący na Yad i tekstowy instalator, używany jako kopia zapasowa oraz pozwala zainstalować jeden z 20 wybranych pulpitów (tylko obrazy [[minimal| MinimalISO]])
 +   * [[live_installer|Sparky Installer]] - domyślny instalator do wersji Sparky 4.5 (już nieużywany)
  
pl/install.txt · Last modified: 2019/08/16 13:49 by pavroo