User Tools

Site Tools


pl:how_to_install_longterm_liquorix_kernels

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:how_to_install_longterm_liquorix_kernels [2019/09/02 13:03] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Jak zainstalować jądro Liquorix =====
 +
 +
 +==== Metoda ręczna ====
 +
 +Otwórz terminal tekstowy (konsola emulatora) i wpisz:
 +
 +  sudo -i
 +
 +lub
 +
 +  sudo su
 +
 +wprowadź hasło roota i postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej w terminalu.
 + 
 +Użyj edytora tekstu, takiego jak leafpad lub nano.
 +
 +   ​leafpad /​etc/​apt/​sources.list.d/​liquorix.list
 +
 +Dodaj następujący wiersz
 +
 +  deb http://​liquorix.net/​debian sid main
 +
 +Zapisz i wyjdź
 +
 +Odśwież listę pakietów:
 +
 +  apt-get update
 +
 +Zainstaluj klucz publiczny:
 +
 +Wszystkie paczki w repozytorium likorix są podpisane. Uruchom poniższe polecenie, aby zainstalować pakiet kluczy dla liquorix.net.
 +
 +  apt-get install liquorix-keyring
 +
 +Zainstaluj jądro:
 +
 +Jądro Liquorix można zainstalować za pomocą meta-pakietów. Zagwarantuje to zainstalowanie najnowszego jądra przy każdej aktualizacji.
 +
 +32-bit bez PAE (HIGHMEM4G):​
 +
 +  apt-get install linux-image-liquorix-686 linux-headers-liquorix-686
 +
 +32-bit z PAE (HIGHMEM64G):​
 +
 +  apt-get install linux-image-liquorix-686-pae linux-headers-liquorix-686-pae
 +
 +64-bitowy:
 +
 +  apt-get install linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64
 +
 +W moim systemie też musiałem to zrobić
 +
 +  update-grub
 +
 +
 +==== Przez Sparky APTus ====
 +
 +Otwórz Menu-> System-> Sparky APTus.
 +
 +Odśwież listę pakietów.
 +
 +Przejdź do zakładki System-> Zainstaluj jądro Liquorix. Postępuj zgodnie z instrukcją.
  
pl/how_to_install_longterm_liquorix_kernels.txt · Last modified: 2019/09/02 13:03 by pavroo