User Tools

Site Tools


pl:home_roasted_third_party_desktops

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:home_roasted_third_party_desktops [2019/09/02 12:51] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Pulpity z zewnętrznych źródeł =====
 +
 +Sparky oferuje kilka dodatkowych środowisk/​menedżerów okien, które nie są dostępne w repozytoriach rodzica Sparky - Debiana (niektóre z nich już są).
 +
 +Wspomniane pulpity są dostępne jako pakiety kodu źródłowego hostowane przez programistów pulpitu. Są one pobierane, kompilowane,​ debianizowane lub ponownie debianizowane dla użytkowników końcowych i umieszczane w repozytoriach Sparky.
 +
 +Samodzielnie kompilowane pulpity z zewnętrznych źródeł dostępne w repozytorium Sparky:
 +   * [[cde|CDE]]
 +   * [[enlightenment|Enlightenment]]
 +   * [[jade_desktop|Jade]]
 +   * [[lumina_desktop|Lumina]]
 +   * [[manokwari_desktop|Manokwari]]
 +
 +Pulpity można zainstalować za pomocą obrazów ISO Sparky [[minimal|MinimalGUI/​CLI]] (świeża instalacja) lub poprzez Sparky [[aptus|APTus]] -> zakładka Pulpit lub za pomocą [[synaptic|menadżera pakietów Synaptic]], obok istniejącego pulpitu.
 +
 +Miej na uwadze, że wszelkie problemy z pulpitami powinny być zgłaszane na stronie projektu pulpitu.
  
pl/home_roasted_third_party_desktops.txt · Last modified: 2019/09/02 12:51 by pavroo