User Tools

Site Tools


pl:enlightenment

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:enlightenment [2019/09/05 00:14] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Enlightenment =====
 +
 +Z Wikipedii:
 +
 +"​Enlightenment,​ znane również po prostu jako E, jest kompozytorem i stosowym menedżerem okien dla X Window System. Od wersji 20 Enlightenment jest także kompozytorem Waylanda.
 +
 +Enlightenment zawiera funkcje zapewniające graficzną powłokę i może być używane w połączeniu z programami napisanymi dla GNOME lub KDE. W połączeniu z Enlightenment Foundation Libraries (EFL), Enlightenment może odnosić się do całego środowiska pulpitu."​
 +
 +Instalacja Enlightenment na Sparky lub Debianie: [[enlightenment_installation|Instalacja]]
 +
 +Dodatkowe aplikacje zbudowane w ramach projektu Enlightenment:​ [[enlightenment_applications|Aplikacje]]
 +
 +{{:​sparky43-enlightenment.png?​400|Enlightenment}}
  
pl/enlightenment.txt · Last modified: 2019/09/05 00:14 by pavroo