User Tools

Site Tools


pl:desktops_from_third_party_repositories

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:desktops_from_third_party_repositories [2019/08/29 13:17] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Pulpity z zewnętrznych repozytoriów =====
 +
 +Sparky oferuje kilka środowisk graficznych z zewnętrznych źródeł, które NIE są dostępne w repozytoriach Debian ani Sparky.
 +
 +Pulpity można zainstalować przy użyciu repozytoriów projektu, które są włączane podczas procesu instalacji.
 +
 +Pakiety pulpitów są tworzone przez właścicieli projektów, co oznacza, że można je instalować bez zmian.
 +
 +Pulpity z zewnętrznych repozytoriów:​
 +  * [[pantheon_desktop|Pantheon]]
 +  * [[trinity_desktop|Trinity]]
 +
 +Pulpity można zainstalować za pomocą obrazów ISO Sparky [[minimal|MinimalGUI/​CLI]] (świeża instalacja) lub poprzez Sparky [[aptus|APTus]] -> zakładka Pulpit, obok istniejącego pulpitu.
 +
 +Weź pod uwagę, że wszelkie problemy z pulpitami powinny być zgłaszane na stronie projekt pulpitu.
  
pl/desktops_from_third_party_repositories.txt · Last modified: 2019/08/29 13:17 by pavroo