User Tools

Site Tools


pl:customize_grub_to_your_liking

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:customize_grub_to_your_liking [2019/09/05 21:31] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Dostosuj grub do swoich potrzeb =====
  
 +Wyedytuj: ​
 +   /​etc/​default/​grub
 +
 +używając:
 +   sudo nano /​etc/​default/​grub
 +
 +i zmień:
 +   ​“quiet splash”
 + 
 +na:
 +   “ ”
 +
 +Usuń —> quiet splash ←– bez usuwania cudzysłowia,​ z linii polecenia Linux.
 +
 +Następnie wydaj polecenie:
 +   sudo update-grub
 +
 +Edycja (moja) instalacji Sparkylinux JWM
 +
 +Z:
 +
 +   ​GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash acpi_osi=Linux”
 +
 +Na:
 +
 +   ​GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“acpi_osi=Linux”
 +
 +Usunięte — quiet splash — bez usuwania cudzysłowia.
 +
 +Możesz również zmienić czas startu systemu w grub
 +
 +   ​GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=“0”
 +
 +Zmien wartość z 10 na 0 tak jak powyżej.
 +
 +i wykonaj:
 +
 +   sudo update-grub
pl/customize_grub_to_your_liking.txt · Last modified: 2019/09/05 21:31 by pavroo