User Tools

Site Tools


pl:create_live_usb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:create_live_usb [2019/08/15 21:51] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +====== Tworzenie dysku Live USB =======
 +----
  
 +===== W systemie Windows ======
 +
 +Korzystając z systemu operacyjnego Windows, możesz utworzyć dysk Live USB Sparkylinux za pomocą jednego z narzędzi, na przykład:
 +
 +   * [[http://​unetbootin.sourceforge.net/​|Unetbootin]] (dostępny dla MS Windows, OSX i Linux) ​
 +   * [[http://​www.pendrivelinux.com/​universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/​|Universal USB Installer]]
 +   * [[http://​linuxliveusb.com/​en/​|Linux USB Creator]]
 +   * [[http://​sourceforge.net/​projects/​win32diskimager/​|Win32 Disk Imager]]
 +
 +Jak zapisać Sparkylinux ISO na pendrivie w systemie Windows?
 +
 +1. Podłącz przynajmniej 2 GB pamięć USB do komputera i uruchom jedną z aplikacji wymienionych powyżej.
 +
 +{{:​image-createausbstickonwindows-1.jpg|}}
 +
 +2. Kliknij „Przeglądaj” i wybierz pobrany obraz ISO SparkyLinux.
 +
 +{{:​image-createausbstickonwindows-2.jpg|}}
 +
 +3. Wybierz napęd USB i kliknij „Utwórz”.
 +
 +{{:​image-createausbstickonwindows-3.jpg|}}
 +
 +Teraz możesz uruchomić Sparkylinux z pendrive'​a,​ zmieniając kolejność uruchamiania w BIOS/UEFI twojego komputera.
 +
 +----
 +
 +
 +===== W systemie Linux =====
 +
 +
 +=== W trybie graficznym ===
 +
 +Istnieje kilka aplikacji współpracujących z interfejsem graficznym (GUI) do tworzenia kopii Sparky na pamięci USB.
 +
 +1. Mintstick - dostępny również w Linux Mint i jego pochodnych oraz SparkyLinux.
 +
 +Po prostu wybierz obraz ISO Sparky z dysku twardego oraz pamięć USB.
 +
 +{{:​mintstick.png?​500|}}
 +
 +2. [[live_usb_creator|Kreator dysku Live USB]] - narzędzie Sparky, które używa '​dd'​. ​
 +
 +Wybiaerz obraz ISO Sparky z dysku twardego oraz pamięć USB.
 +
 +{{:​live-usr-creator.png?​400|}}
 +
 +3. Unetbootin - dostępny w większości dystrybucji Linux.
 +
 +{{:​unetbootin.png?​400|}}
 +
 +----
 +
 +=== W trybie tekstowym ===
 +
 +W systemie Linux możesz skopiować obraz ISO w trybie tekstowym za pomocą polecenia **dd**.
 +
 +Najpierw musisz sprawdzić, jaki jest numer podłączonego dysku USB.
 +
 +Może być: **sdb**, **sdc**, **sde**, etc.
 +
 +Otwórz terminal emulator i wpisz:
 +
 +   sudo fdisk -l
 +
 +a następnie podaj swoje hasło.
 +
 +To tylko przykład, który pokazuje:
 +   * sda - dysk twardy
 +
 +   /​dev/​sda1 ​ *            2048  40962047 ​ 40960000 ​  19,5G 83 Linux
 +   /​dev/​sda2 ​          ​40962048 ​ 81922047 ​ 40960000 ​  19,5G 83 Linux
 +   /​dev/​sda3 ​          ​81922048 ​ 83970047 ​  ​2048000 ​  1000M 82 Linux swap / Solaris
 +
 +   * sdb - USB pen drive (system plików FAT32)
 +
 +   /​dev/​sdb1 ​ *           2048 31260671 31258624 ​  ​14,​9G ​ b W95 FAT32
 +
 +Następnym krokiem jest usunięcie poprzednich informacji o partycji z USB, więc wykonaj kopię zapasową danych przed sformatowaniem pendrive'​a.
 +
 +Odmontuj pendrive:
 +
 +   ​umount /dev/sdb
 +
 +Sformatuj go w systemie plików FAT32:
 +
 +   sudo mkfs.vfat /dev/sdb
 +
 +Teraz skopiuj obraz ISO Sparky na dysk USB:
 +
 +   sudo dd if=~/​Desktop/​sparkylinux.iso of=/dev/sdb oflag=direct bs=1048576
 +
 +Gdzie:
 +   * '​~/​Desktop/​sparkylinux.iso'​ to nazwa i lokalizacja pobranego obrazu (na przykład znajduje się na pulpicie)
 +   * '/​dev/​sdb'​ jest docelowym dyskiem USB.
 +   * jeśli twój system nie obsługuje „oflag=direct”,​ możesz po prostu to pominąć, ponieważ ma to na celu nieco przyspieszenie procesu.
 +
 +Ostrzeżenie:​ upewnij się, że ustawiłeś prawidłową ścieżkę urządzenia,​ ponieważ proces ten usunie wszystkie dane, które były wcześniej na określonym urządzeniu!
 +
 +Pamiętaj, nie dołączaj liczby całkowitej do napędu USB, np. „/​dev/​sdb1”,​ ponieważ odnosi się do istniejącej partycji na tym dysku, a nie do samego napędu.
 +
 +Gdy Live USB zostanie poprawnie utworzone przez **dd**, powinna zostać wyświetlona informacja podobna do poniższej:
 +
 +   sudo dd if=~/​Desktop/​sparkylinux.iso of=/dev/sdb oflag=direct bs=1048576 ​
 +   706+1 records in
 +   706+1 records out
 +   ​740601856 bytes (741 MB) copied, 91.7024 s, 8.1 MB/s
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 68%>
 +[[burn_iso|<​--- Nagraj obraz ISO na dysk CD/​DVD]]|[[partitioning|Partycjonowanie dysku --->]]
 +</​WRAP>​
pl/create_live_usb.txt · Last modified: 2019/08/15 21:51 by pavroo