User Tools

Site Tools


pl:clean_packages

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:clean_packages [2019/08/14 23:00] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Czyszczenie pakietów =====
 +
 +Po usunięciu, zainstalowaniu nowych lub aktualizacji pakietów mogą pojawić się niektóre pakiety, które nie są już potrzebne.
 +
 +Można je bezpiecznie usunąć z systemu. Każde polecenie musi być uruchamiane z uprawnieniami super użytkownika **sudo**.
 +
 +Uruchom:
 +
 +   sudo apt-get autorove
 +
 +Po aktualizacji pakietów menedżer pakietów przechowuje wszystkie pakiety **deb**, nawet jeśli nie są już potrzebne.
 +
 +Aby usunąć wszystkie stare pakiety **deb** z systemu (najnowsze wersje **deb** NIE zostaną usunięte), uruchom:
 +
 +   sudo apt-get autoclean
 +
 +Jeśli chcesz usunąć wszystkie pakiety **deb** z systemu, uruchom:
 +
 +   sudo apt-get clean
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 53%>
 +[[fix_package|<​--- Naprawa uszkodzonych pakietów]]|[[start|Strona startowa Wiki --->]]
 +</​WRAP>​
  
pl/clean_packages.txt · Last modified: 2019/08/14 23:00 by pavroo