User Tools

Site Tools


pl:bspwm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:bspwm [2019/09/04 00:02] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== bspwm =====
 +
 +   bspwm jest teraz dostępny w repozytoriach Debiana
 +
 +Z Wikipedii:
 +
 +„bspwm to kafelkowy menedżer okien zaprojektowany dla X11 i napisany w C. Obsługuje układy kafelkowe, układanie w stosy i tabulacje, które są obsługigane dynamicznie. Reprezentuje okna jako liście pełnego drzewa binarnego.”
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +   sudo apt-get install bspwm
 +
 +bspwm może być również zainstalowany via [[aptus|APTus]],​ obrazy ISO [[minimal|MinimalGUI/​CLI]] lub meta pakiet ​ '​sparky-desktop-bspwm'​.
 +
 +==== Skróty klawiszowe ====
 +
 +Instalacja via APTus lub MinimalGUI/​CLI dostarcza również konfigurację Sparky dla panelu Tin2 i kilku aplikacji oraz skróty klawiszowe:
 +
 +   ​przeciągnij pływające okna do pożądanej pozycji: floating_modifier $mod
 +   ​uruchom terminal: $mod+Return
 +   zabij okno: $mod+Shift+q
 +   start dmenu (program uruchamiający):​ $mod+d
 +
 +   # change focus
 +   ​$mod+j focus left
 +   ​$mod+k focus down
 +   ​$mod+l focus up
 +   ​$mod+semicolon focus right
 +
 +   # alternatively,​ you can use the cursor keys:
 +   ​$mod+Left focus left
 +   ​$mod+Down focus down
 +   ​$mod+Up focus up
 +   ​$mod+Right focus right
 +
 +   # move focused window
 +   ​$mod+Shift+j move left
 +   ​$mod+Shift+k move down
 +   ​$mod+Shift+l move up
 +   ​$mod+Shift+semicolon move right
 +
 +   # alternatively,​ you can use the cursor keys:
 +   ​$mod+Shift+Left move left
 +   ​$mod+Shift+Down move down
 +   ​$mod+Shift+Up move up
 +   ​$mod+Shift+Right move right
 +
 +   split in horizontal orientation:​ $mod+h
 +   split in vertical orientation:​ $mod+v
 +   enter fullscreen mode for the focused container: $mod+f
 +
 +   # change container layout (stacked, tabbed, toggle split)
 +   ​$mod+s layout stacking
 +   ​$mod+w layout tabbed
 +   ​$mod+e layout toggle split
 +
 +   ​toggle tiling / floating: $mod+Shift+space
 +   ​change focus between tiling / floating windows: $mod+space
 +   focus the parent container: $mod+a
 +   focus the child container: $mod+d focus
 +
 +   # przełączenie pomiędzy wirtualnymi pulpitami
 +   ​$mod+1 workspace 1
 +   ​$mod+2 workspace 2
 +   ​$mod+3 workspace 3
 +   ​$mod+4 workspace 4
 +   ​$mod+5 workspace 5
 +   ​$mod+6 workspace 6
 +   ​$mod+7 workspace 7
 +   ​$mod+8 workspace 8
 +   ​$mod+9 workspace 9
 +   ​$mod+0 workspace 10
 +
 +   # przeniesienie okna do innego wirtualnego pulpitu
 +   ​$mod+Shift+1 move container to workspace 1
 +   ​$mod+Shift+2 move container to workspace 2
 +   ​$mod+Shift+3 move container to workspace 3
 +   ​$mod+Shift+4 move container to workspace 4
 +   ​$mod+Shift+5 move container to workspace 5
 +   ​$mod+Shift+6 move container to workspace 6
 +   ​$mod+Shift+7 move container to workspace 7
 +   ​$mod+Shift+8 move container to workspace 8
 +   ​$mod+Shift+9 move container to workspace 9
 +   ​$mod+Shift+0 move container to workspace 10
 +
 +   ​ponowne załadowanie pliku konfiguracyjnego:​ $mod+Shift+c
 +   ​restart i3: $mod+Shift+r
 +   ​wyjście z i3: $mod+Shift+e
 +
 +   # dodatkowe skróty sparky
 +   ​wstrzymanie systemu: $mod+Shift+s
 +   ​hibernacja systemu: $mod+Shift+h
 +   ​restart systemu: $mod+Shift+b
 +   ​wyłączenie systemu: $mod+Shift+p
 +   ​midnight commander: $mod+Ctrl+m
 +   ​ustawienia monitora: $mod+Ctrl+l
 +   ​pcmanfm:​ $mod+Ctrl+f
 +   ​przeglądarka www: $mod+Ctrl+w
 +   ​tapeta:​ $mod+Ctrl+n
 +   ​synaptic:​ $mod+Ctrl+y
 +   ​ogniowa:​ $mod+Ctrl+u
 +   ​drukarka:​ $mod+Ctrl+p
 +   ​lxtask:​ $mod+Ctrl+x
 +   ​gscreenshot:​ $mod+Ctrl+s
 +
 +{{:​sparky43-bspwm.png?​400|bspwm}}
  
pl/bspwm.txt · Last modified: 2019/09/04 00:02 by pavroo