User Tools

Site Tools


pl:aptus_upgrade_checker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:aptus_upgrade_checker [2019/08/17 13:56] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== APTus Upgrade Checker & Notifier =====
  
 +Narzędzie sprawdza (w tle) pakiety do aktualizacji i wyświetla powiadomienia na pulpicie.
 +
 +Instalacja:
 +   sudo apt update
 +   sudo apt install sparky-aptus-upgrade-checker
 +
 +Następnie uruchom ponownie komputer, aby program zaczął działać.
 +
 +Program nie działa, jeśli:
 +  * system działa w trybie Live
 +  * brak aktywnego połączenia z Internetem
 +  * w systemie jest zainstalowany „sparky-firstrun”
 +
 +Program jest uruchamiany wraz ze startem systemu i z 30 sekundowym opóźnieniem.
 +
 +Jeśli program uruchomi się i znajdzie pakiety do uaktualnienia,​ pozwala uruchomić domyślne narzędzie do aktualizacji Sparky ([[[[aptus_upgrade|sparky-aptus-upgrade]]).
 +
 +Program używa Yad, więc jest niezależny od pulpitu.
 +
 +{{:​upgrade-checker.png?​300|}}
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 53%>
 +[[aptus_upgrade|<​--- Sparky APTus Upgrade]]|[[aptus_extra|Sparky APTus Extra --->]]
 +</​WRAP>​
pl/aptus_upgrade_checker.txt · Last modified: 2019/08/17 13:56 by pavroo