User Tools

Site Tools


hu:econnman

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hu:econnman [2020/03/24 23:19] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== EConnMan =====
  
 +Az **EConnMan** egy ConnMan felhasználói felület EFL használatával írva.
 +
 +**ConnMan** - A Linux Kapcsolatkezelő projekt Internet kapcsolatok kezeléséhez biztosít démont a beágyazott eszközök futtatásával a Linux operációs rendszeren belül. A Kapcsolatkezelő vékonyra tervezett és csak a lehetséges legkevesebb forrást használja. Egy teljesen moduláris rendszer, hogy beépülő modulokon keresztül kiterjeszthető legyen. A beépülő modulos megközelítés megengedi a könnyű adaptációt és módosítást különböző használati esetekben.
 +
 +ConnMan IPv4 és IPv6 kapcsolatot biztosít felhasználva a következőket:​
 +   * ethernet
 +   * WiFi, wpasupplicant felhasználásával
 +   * Cellular, oFono felhasználásával
 +   * Bluetooth, bluez felhasználásával
 +
 +==== Telepítés ====
 +
 +   sudo apt-get install econnman
 +
 +Az EConnMan a ConnMan-t telepíti és lecseréli a Hálózatkezelőt.
 +
 +{{:​econnman.png?​200|}}
hu/econnman.txt · Last modified: 2020/03/24 23:19 by pavroo