User Tools

Site Tools


enlightenment

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
enlightenment [2019/12/15 00:31]
8bit
enlightenment [2020/03/24 23:32] (current)
pavroo
Line 1: Line 1:
-===== Enlightenment =====+ 
 +===== „Megvilágosodás” (Enlightenment===== 
 + 
 +A Wikipedia szerint: 
 + 
 +„Az Enlightenment,​ amely E-ként is ismert, egy összeállító és felfűző ablakkezelő az X Ablak Rendszerhez. 
 +A 20-as verziótól kezdődően az Enlightenment egy Wayland összeállító is. 
 + 
 +Az Enlightenment funkciókat biztosít grafikus héjak (shell) ellátásához,​ és használható GNOME-ban vagy KDE-ben írt programok összekapcsolásához. Amikor együtt használja az Enlightenment Alapítvány Könyvtáraival (Enlightenment Foundation Libraries (EFL), az Enlightenment hivatkozni tud a teljes/​egész asztali környezetre.” 
 +Félreértések elkerülésére az eredeti Wikipedia szöveg:/in order to avoid any misunderstandings please find under the original text from Wikipedia:
  
 From Wikipedia: From Wikipedia:
Line 7: Line 16:
  
 Enlightenment includes functions to provide a graphical shell, and it can be used in conjunction with programs written for GNOME or KDE. When used together with the Enlightenment Foundation Libraries (EFL), Enlightenment can refer to an entire desktop environment."​ Enlightenment includes functions to provide a graphical shell, and it can be used in conjunction with programs written for GNOME or KDE. When used together with the Enlightenment Foundation Libraries (EFL), Enlightenment can refer to an entire desktop environment."​
-  * [[enlightenment_installation|Installation]] Enlightenment ​installation on Sparky ​or Debian +  * [[enlightenment_installation|Telepítés]] – Az Enlightenment ​telepítése ​Sparky ​vagy Debian ​alatt 
-  * [[enlightenment_applications|Applications]] - Additional applications built from the Enlightenment ​project+  * [[enlightenment_applications|Alkalmazások]] – Kiegészítő alkalmazások az Enlightenment ​projektből építve
  
 {{:​sparky43-enlightenment.png?​400|Enlightenment}} {{:​sparky43-enlightenment.png?​400|Enlightenment}}
Line 15: Line 24:
 |[[draco|<​--- Draco Desktop Environment (CDE)]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[jade_desktop|Jade Desktop ​ --->]]| |[[draco|<​--- Draco Desktop Environment (CDE)]] ​ |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[jade_desktop|Jade Desktop ​ --->]]|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
enlightenment.txt · Last modified: 2020/03/24 23:32 by pavroo