User Tools

Site Tools


pl:wm_logout

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:wm_logout [2019/08/22 23:04] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== WM-Logout =====
 +
 +WM-Logout to proste narzędzie oparte na Yad, które zapewnia wylogowywanie,​ zawieszanie,​ hibernację,​ restart i wyłączanie systemu dla małych menedżerów okien i jest wstępnie zainstalowane w edycji Sparky Openbox ([[minimal|MinimalGUI]] iso). Może być użyte w menadżerach okien, takich jak: Openbox, Fluxbox, i3, Jwm, IceWM, bspwm, awesome, etc.
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt install wm-logout
 +
 +{{:​wm-logout3.png?​300|WM-Logout}}
  
pl/wm_logout.txt · Last modified: 2019/08/22 23:04 by pavroo