User Tools

Site Tools


pl:virtualbox_fullscreen_problem_installing_guest_additions_on_sparkylinux

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:virtualbox_fullscreen_problem_installing_guest_additions_on_sparkylinux [2019/09/02 13:18] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Problem Virtualbox w trybie pełnoekranowy,​ instalowanie dodatku gościa w Sparkylinux =====
  
 +{{youtube>​wluj4PDC_Ps?​medium}}
 +[[https://​www.virtualbox.org/​manual/​ch04.html#​idp94103856|https://​www.virtualbox.org/​manual/​ch04.html#​idp94103856]]
 +
 +4.2.2.1 Instalowanie dodatków gościa systemu Linux
 +
 +Dodatki gości VirtualBox dla systemu Linux znajdują się na tym samym wirtualnym dysku CD-ROM co Dodatki dla gości dla systemu Windows. Są one również dostarczane z programem instalacyjnym prowadzącym użytkownika przez proces instalacji, chociaż z powodu znacznych różnic między dystrybucjami Linuksa instalacja może być nieco bardziej złożona.
 +
 +Instalacja zazwyczaj obejmuje następujące kroki:
 +
 +Przed zainstalowaniem dodatków gościa należy przygotować system gościa do budowania zewnętrznych modułów jądra. Działa to podobnie, jak opisano w Sekcji 2.3.2, „Moduł jądra VirtualBox”,​ z tym wyjątkiem, że ten krok musi być teraz wykonany w gościu Linux zamiast na systemie hosta Linux, jak tam opisano.
 +
 +Ponownie, podobnie jak w przypadku hostów Linux, zalecamy używanie DKMS, jeśli jest dostępny dla systemu-gościa. Jeśli nie jest zainstalowany,​ użyj tego polecenia dla systemów Ubuntu/​Debian:​
 +
 +  sudo apt-get install dkms
 +
 +Pamiętaj, aby zainstalować DKMS przed instalacją dodatków dla gości Linux. Jeśli DKMS nie jest dostępny lub nie jest zainstalowany,​ moduły jądra gościa będą musiały zostać odtworzone ręcznie za każdym razem, gdy jądro gościa zostanie zaktualizowane za pomocą polecenia
 +
 +  /​etc/​init.d/​vboxadd setup
 +
 +jako root (sudo).
 +
 +Włóż plik CD VBoxGuestAdditions.iso do wirtualnego napędu CD-ROM gościa z systemem Linux, dokładnie tak samo, jak opisano dla gościa z systemem Windows w Sekcji 4.2.1.1, „Instalacja”.
 +
 +Przejdź do katalogu, w którym jest podłączony napęd CD-ROM i uruchom go jako root:
 +
 +  sh ./​VBoxLinuxAdditions.run
 +
 +Dla Twojej wygody udostępniamy następujące instrukcje krok po kroku dotyczące świeżo zainstalowanych kopii najnowszych wersji najpopularniejszych dystrybucji Linuksa. Po wykonaniu tych kroków przygotowawczych możesz uruchomić instalatora VirtualBox Guest Additions zgodnie z powyższym opisem.
pl/virtualbox_fullscreen_problem_installing_guest_additions_on_sparkylinux.txt · Last modified: 2019/09/02 13:18 by pavroo