User Tools

Site Tools


pl:verify_iso

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:verify_iso [2019/08/15 21:18] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Weryfikacja obrazu ISO/IMG =====
  
 +==== Prosty sposób ====
 +
 +=== Linux host ===
 +
 +Obraz Sparky ISO należy pobrać tylko z jednego z oficjalnych serwerów. Użyj linków tylko ze strony pobierania: [[https://​sparkylinux.org/​download|https://​sparkylinux.org/​download]] aby mieć pewność, że są autentyczne.
 +
 +Pobierz również plik AllSums.txt,​ który zawiera sumy kontrolne obrazu ISO/IMG:
 +   * md5sum
 +   * sha1
 +   * sha256
 +   * sha512
 +
 +Aby zweryfikować obraz ISO/IMG Sparky, uruchom jedno z poleceń za pomocą emulatora terminali w folderze pobierania:
 +   ​md5sum sparkylinux-<​version>​-<​arch>​-<​edition>​.iso
 +   ​sha1sum sparkylinux-<​version>​-<​arch>​-<​edition>​.iso
 +   ​sha256sum sparkylinux-<​version>​-<​arch>​-<​edition>​.iso
 +   ​sha512sum sparkylinux-<​version>​-<​arch>​-<​edition>​.iso
 +   
 +Na przykład:
 +   ​md5sum sparkylinux-4.2-x86_64-kde.iso
 +   ​364569cc931c1b8e4b5d17b978be85a6 ​ sparkylinux-4.2-x86_64-kde.iso
 +
 +Aby zweryfikować obraz ISO Sparky, porównaj sumę wyjściową z sumą podaną w pliku AllSums.txt
 +
 +==== Sygnatura ====
 +
 +=== Linux host ===
 +
 +Począwszy od wersji Sparky 4.3 wszystkie obrazy ISO są podpisywane za pomocą klucza publicznego GPG.
 +
 +1. Pobierz 'Klucz Publiczny Sparky ISO':
 +   wget http://​sparkylinux.org/​files/​klucz/​sparkylinux-iso.gpg.key -O sparkylinux-iso.gpg.key
 +
 +2. Zaimportuj pobrany klucz:
 +   gpg --keyid-format long --import sparkylinux-iso.gpg.key
 +   gpg: /​home/​pavroo/​.gnupg/​trustdb.gpg:​ trustdb created
 +   gpg: key C39D3F722C86EECA:​ public key "​Paweł Pijanowski (SparkyLinux ISO images key) <​pavroo@onet.eu>"​ imported
 +   gpg: Total number processed: 1
 +   ​gpg: ​              ​imported:​ 1  (RSA: 1) 
 +
 +3. Pobierz plik **sparkylinux-<​version>​-<​arch>​-<​edition>​.iso.sig** ze strony pobierania.
 +
 +4. Otwórz emulator terminala w katalogu pobierania, który zawiera zarówno obraz ISO/IMG Sparky, jak i plik sig, i zweryfikuj obraz ISO/IMG (przykład):​
 +   gpg --keyid-format 0xlong --verify sparkylinux-4.3-i686-minimalcli.iso.sig sparkylinux-4.3-i686-minimalcli.iso
 +Dane wyjściowe powinny wyświetlać odpowiedni klucz:
 +
 +   gpg: Signature made Fri 04 Mar 2016 07:45:37 PM CET
 +   ​gpg: ​               using RSA key 1F61A0A8478AE18EA3E77CF9C39D3F722C86EECA
 +   gpg: Good signature from "​Paweł Pijanowski (SparkyLinux ISO images key) <​pavroo@onet.eu>"​
 +   ​Primary key fingerprint:​ 1F61 A0A8 478A E18E A3E7  7CF9 C39D 3F72 2C86 EECA
 +
 +lub:
 +
 +   gpg: Signature made Fri 04 Mar 2016 07:45:37 PM CET
 +   ​gpg: ​               using RSA key 1F61A0A8478AE18EA3E77CF9C39D3F722C86EECA
 +   gpg: Good signature from "​Paweł Pijanowski (SparkyLinux ISO images key) <​pavroo@onet.eu>"​ [unknown]
 +   gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
 +   ​gpg: ​         There is no indication that the signature belongs to the owner.
 +   ​Primary key fingerprint:​ 1F61 A0A8 478A E18E A3E7  7CF9 C39D 3F72 2C86 EECA
 +  ​
 +Zmień nazwę obrazu ISO/IMG na ten, który posiadasz.
 +
 +Wszystko jest w porządku jeśli klucz ISO/IMG jest taki sam jak w punkcie 2 i 4:
 +   ​gpg: ​               using RSA key 1F61A0A8478AE18EA3E77CF9C39D3F722C86EECA
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 60%>
 +[[start|<​--- Wiki start page]]|[[burn_iso|Burn ISO image onto CD/DVD disk --->]]
 +</​WRAP>​
pl/verify_iso.txt · Last modified: 2019/08/15 21:18 by pavroo