User Tools

Site Tools


pl:usb_formatter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:usb_formatter [2019/08/22 22:58] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== USB Disk Formatter =====
  
 +Sparky USB Formatter to małe narzędzie, które pozwala na sformatowanie flashowego dysku USB Flash Disk z systemem plików **vfat**.
 +
 +Narzędzie dostarcza bazujące na Yad GUI dla polecenia **mkfs.fat**.
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt-get install sparky-usb-formatter
 +
 +
 +{{:​usb-formatter.png?​300|}}
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 38%>
 +[[sparky_xdf|<​--- Sparky xdf]]|[[start|Wiki start page --->]]
 +</​WRAP>​
pl/usb_formatter.txt · Last modified: 2019/08/22 22:58 by pavroo