User Tools

Site Tools


pl:upgrade_higher_release

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:upgrade_higher_release [2020/03/30 22:26] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Aktualizacja do wyższej wersji =====
 +
 +Możliwa jest aktualizacja obecnej instalacji Sparky z wersji niższej do wyższej.
 +
 +Począwszy od marca 2020, Sparky używa nazw gałęzi w repozytoriach co pozwala na uproszczenie samego procesu aktualizacji.
 +
 +  * [[upgrade_5_to_6|Aktualizacja Sparky z 5 do 6]]
 +  * [[upgrade_4_to_5|Aktualizacja Sparky z 4 do 5]]
  
pl/upgrade_higher_release.txt · Last modified: 2020/03/30 22:26 by pavroo