User Tools

Site Tools


pl:tricks_tips

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:tricks_tips [2020/03/12 16:28] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Backup System - Sztuczki & Porady =====
  
 +Kilka porad, które pomogą w tworzeniu obrazu iso i wyeliminuja potencjalne problemy.
 +
 +==== Porada 1 ====
 +
 +Skrypt może zbudować obraz ISO ze skompresowanego systemu plików squashfs (wykonany podczas całego procesu), który **NIE MOŻE** być większy niż 3,99 GB. Jeśli proces budowania zakończy się komunikatem:​
 +
 +    Skompresowany system plików jest większy niż specyfikacja iso9660 zezwala na jeden plik, musisz spróbować zmniejszyć ilość danych, których kopię zapasową tworzysz i spróbować ponownie.
 +
 +musisz usunąć/​odinstalować niektóre rzeczy z systemu i spróbować ponownie.
 +
 +==== Porada 2 ====
 +
 +Narzędzie buduje domyślnie system ISO dla maszyn z BIOS-em. Jeśli chcesz zbudować obraz ISO, który będzie kompatybilny z BIOS i UEFI, musisz:
 +
 +  * a. - Utworzyć katalog '​offline'​ w katalogu domowym:
 +   sudo mkdir -p /​home/​offline
 +
 +  * b. - Zmienić właściciela tego folderu na swojego (opcjonalnie,​ można zarządzać jako root):
 +   sudo chown -R $USER:$USER /​home/​offline ​
 +
 +(zmień $USER na swoją nazwę użytkownika)
 +
 +  * c. - Pobierz pakiety deb z repozytoriów Debiana (testowego jesli budujesz Sparky bazujący na Debianie '​testing';​ lub stabilnego jeśli budujesz Sparky bazujący na Debianie '​stable'​):​
 +
 +64bit (amd64): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-amd64,​ grub-efi-amd64-bin,​ libefiboot1,​ libefivar1
 +
 +32bit (i386): efibootmgr, grub-efi, grub-efi-ia32,​ grub-efi-ia32-bin,​ libefiboot1,​ libefivar1
 +
 +i umieść je w katalogu /​home/​offline.
 +
 +Pakiety deb muszą być tej samej architektury systemu, z której robisz obraz iso.
 +
 +==== Porada 3 ====
 +
 +Nie umieszczaj dużo plików w katalogu /etc/skel . Duża ilość uszkadza konfigurację użytkownika systemu live i system nie uruchamia się poprawnie.
 +
 +Najlepszym sposobem jest przeniesienie do skel tylko plików konfiguracyjnych pulpitu (jeśli istnieją).
 +
 +==== Porada 4 ====
 +
 +Jeśli twoja maszyna ma kilka (lub więcej) lat i nie radzi sobie z silną kompresją „xz”, zmień ją na „gz”. Działa szybciej, ale tworzy o 20-30% większy obraz ISO niż przy użyciu „xz”.
 +
 +Aby zmienić typ kompresji, edytuj plik konfiguracyjny (dowolnym edytorem tekstowym):
 +
 +   sudo nano /​etc/​sparkybackup/​sparkybackup.conf
 +
 +i zmień poniższą linię:
 +
 +   ​SQUASHFSOPTS="​-no-recovery -comp xz -always-use-fragments -b 1M"
 +
 +na:
 +
 +   ​SQUASHFSOPTS="​-no-recovery -always-use-fragments -b 1M"
 +
 +==== Porada 5 ====
 +
 +Użyte pliki osobiste do konfiguracji (tapety, motywy, ikony itp.) muszą być umieszczone w katalogach systemowych,​ ale **NIE** w twoim /home - nie zostaną skopiowane do nowego katalogu iso.
 +
 +Umieść swoje rzeczy w innych katalogach, na przykład:
 +
 +/opt/
 +
 +/​usr/​share/​wallpapers/​
 +
 +/​usr/​share/​themes/​
 +
 +==== Porada 6 ====
 +
 +Wyczyść pamięć podręczną APT przed utworzeniem nowego obrazu ISO, aby zmniejszyć jego rozmiar:
 +
 +   sudo apt-get autoremove
 +   sudo apt-get clean
 +
 +lub
 +   sudo spb cache
 +
 +--------
 +
 +<WRAP center box 100%>
 +|[[sparky_backup_sys|<​--- Sparky Backup Sys]]  |  [[start|^ Wiki Start Page ^]]  |  [[sparky_center_lxde|Sparky Center LXDE --->]]|
 +</​WRAP>​
pl/tricks_tips.txt · Last modified: 2020/03/12 16:28 by pavroo