User Tools

Site Tools


pl:synaptic

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:synaptic [2019/08/17 13:36]
pavroo created
pl:synaptic [2019/08/17 13:39] (current)
pavroo
Line 15: Line 15:
  
 1. Otwórz Synaptic (Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Menedżer pakietów Synaptic) 1. Otwórz Synaptic (Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Menedżer pakietów Synaptic)
 +
 2. Kliknij menu Ustawienia i wybierz Repozytoria. 2. Kliknij menu Ustawienia i wybierz Repozytoria.
 +
 3. Skonfiguruj! 3. Skonfiguruj!
  
-<Centrum ​WRAP ważne ​100%>+<​WRAP ​centerimportant ​100%>
 Po zmianie listy repozytoriów lub przed instalacją nowych/​aktualizacji pakietów - **ZAWSZE** odśwież listę pakietów, klikając przycisk **Odśwież**. Po zmianie listy repozytoriów lub przed instalacją nowych/​aktualizacji pakietów - **ZAWSZE** odśwież listę pakietów, klikając przycisk **Odśwież**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-{{: synaptic-repositories.png?​ 450 |}}+{{:​synaptic-repositories.png?​450|}}
  
 ---- ----
Line 32: Line 34:
 Synaptic pokazuje wszystkie dostępne pakiety i oznacza każdy z nich jako zainstalowany lub niezainstalowany. Możesz teraz nawigować i znajdować paczki, zaznaczając paczki, które chcesz zainstalować (lub usunąć), klikając pole wyboru (lub klikając prawym przyciskiem myszy na paczce), a następnie klikając „Zastosuj”,​ aby wprowadzić zmiany. Synaptic pokazuje wszystkie dostępne pakiety i oznacza każdy z nich jako zainstalowany lub niezainstalowany. Możesz teraz nawigować i znajdować paczki, zaznaczając paczki, które chcesz zainstalować (lub usunąć), klikając pole wyboru (lub klikając prawym przyciskiem myszy na paczce), a następnie klikając „Zastosuj”,​ aby wprowadzić zmiany.
  
-{{: synaptic-find.png?​ 250 |}}+{{:​synaptic-find.png?​250|}}
  
-{{: synaptic-install.png?​ 450 |}}+{{:​synaptic-install.png?​450|}}
  
 ---- ----
Line 42: Line 44:
 Synaptic zapewnia opcję, która pozwala uaktualnić jeden pakiet (lub kilka) lub wszystkie z nich, jeśli chcesz. Dokonując pełnej aktualizacji,​ Synaptic może zainstalować dodatkowe pakiety, jeśli będą tego wymagać nowe wersje wychodzących pakietów. Synaptic zapewnia opcję, która pozwala uaktualnić jeden pakiet (lub kilka) lub wszystkie z nich, jeśli chcesz. Dokonując pełnej aktualizacji,​ Synaptic może zainstalować dodatkowe pakiety, jeśli będą tego wymagać nowe wersje wychodzących pakietów.
    
-{{: synaptic-upgrade.png?​ 450 |}}+{{:​synaptic-upgrade.png?​450|}}
  
  
Line 53: Line 55:
    * Niezainstalowany (pozostała konfiguracja)    * Niezainstalowany (pozostała konfiguracja)
  
-{{: synaptic-clean.png?​ 450 |}}+{{:​synaptic-clean.png?​450|}}
  
 ---- ----
Line 61: Line 63:
 Synaptic pozwala zablokować wersję pakietu (pakietów),​ których **NIE** chcesz zaktualizować. Synaptic pozwala zablokować wersję pakietu (pakietów),​ których **NIE** chcesz zaktualizować.
  
-{{: synaptic-lock.png?​ 450 |}}+{{:​synaptic-lock.png?​450|}}
  
 ---- ----
Line 69: Line 71:
 W niektórych przypadkach,​ jeśli chcesz przerwać wszystkie zaplanowane operacje (instalowanie/​usuwanie/​uaktualnianie/​czyszczenie),​ po prostu otwórz kartę **Edytuj** -> **Odznacz wszystko**, aby to zatrzymać. W niektórych przypadkach,​ jeśli chcesz przerwać wszystkie zaplanowane operacje (instalowanie/​usuwanie/​uaktualnianie/​czyszczenie),​ po prostu otwórz kartę **Edytuj** -> **Odznacz wszystko**, aby to zatrzymać.
  
-{{: synaptic-unmark.png?​ 450 |}}+{{:​synaptic-unmark.png?​450|}}
  
 ---- ----
pl/synaptic.txt · Last modified: 2019/08/17 13:39 by pavroo