User Tools

Site Tools


pl:sway
no way to compare when less than two revisions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


pl:sway [2021/10/04 15:35] (current) – created pavroo
Line 1: Line 1:
 +===== Sway =====
 +
 +   Sway dostępny jest z repozytorium Debiana
 +
 +"Sway to kafelkowy kompozytor dla Wayland i menedżer okien zastępujący i3 dla X11. Działa z istniejącą konfiguracją i3 i obsługuje większość funkcji i3 oraz kilka dodatków."
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +=== Sparky 6 ===
 +
 +Sway może być zainstalowany na Debianie 10 "Bullseye" / Sparky 6 "Po Tolo" poleceniem:
 +
 +   sudo apt install sway
 +
 +=== Sparky 7 ===
 +
 +Instalacja Sway na Sparky 7 “Orion Belt” bazującym na Debianie “Bookworm” może być wykonane za pośrednictwem APTus AppCenter→ Pulpity→ Sway (sposób zalecany) lub instalując meta pakiet:
 +
 +   sudo apt install sparky-desktop-sway
 +
 +lub tylko pakiet “sway”.
 +
 +==== Użycie====
 +
 +Domyślna instalacja posiada podstawową konfigurację dla Sway i kilka narzędzi, takich jak:
 +
 +– Alacritty – emulator terminala dla Waylanda
 +
 +– bemenu – umożliwia uruchomienie aplikacji; można go uruchomić za pomocą lewej dolnej ikony lub klawiszy: mod+d
 +
 +– Swaylock – blokada pulpitu dla Wayland
 +
 +– Swayidle – demon zarządzania bezczynnością dla Wayland
 +
 +– Xbacklight – proste narzędzie do ustawiania poziomu podświetlenia
 +
 +– nmtui – menedżer sieci CLI
 +
 +– Xwayland – umożliwia uruchamianie niektórych aplikacji z serwera X Window
 +
 +– plus kilka małych aplikacji
 +
 +{{:sparky7-sway.png?400|Sway na Sparky 7}}
  
pl/sway.txt · Last modified: 2021/10/04 15:35 by pavroo