User Tools

Site Tools


pl:sway

Table of Contents

Sway

 Sway dostępny jest z repozytorium Debiana

“Sway to kafelkowy kompozytor dla Wayland i menedżer okien zastępujący i3 dla X11. Działa z istniejącą konfiguracją i3 i obsługuje większość funkcji i3 oraz kilka dodatków.”

Instalacja

Sparky 6

Sway może być zainstalowany na Debianie 10 “Bullseye” / Sparky 6 “Po Tolo” poleceniem:

 sudo apt install sway

Sparky 7

Instalacja Sway na Sparky 7 “Orion Belt” bazującym na Debianie “Bookworm” może być wykonane za pośrednictwem APTus AppCenter→ Pulpity→ Sway (sposób zalecany) lub instalując meta pakiet:

 sudo apt install sparky-desktop-sway

lub tylko pakiet “sway”.

Użycie

Domyślna instalacja posiada podstawową konfigurację dla Sway i kilka narzędzi, takich jak:

– Alacritty – emulator terminala dla Waylanda

– bemenu – umożliwia uruchomienie aplikacji; można go uruchomić za pomocą lewej dolnej ikony lub klawiszy: mod+d

– Swaylock – blokada pulpitu dla Wayland

– Swayidle – demon zarządzania bezczynnością dla Wayland

– Xbacklight – proste narzędzie do ustawiania poziomu podświetlenia

– nmtui – menedżer sieci CLI

– Xwayland – umożliwia uruchamianie niektórych aplikacji z serwera X Window

– plus kilka małych aplikacji

Sway na Sparky 7

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/sway.txt · Last modified: 2021/10/04 15:35 by pavroo