User Tools

Site Tools


pl:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:start [2019/08/31 15:32]
pavroo
pl:start [2021/03/01 13:51] (current)
pavroo
Line 21: Line 21:
     * [[repository_stable|Linia Stabilna]]     * [[repository_stable|Linia Stabilna]]
     * [[repository_testing|Linia Testowa (Ciągła)]]     * [[repository_testing|Linia Testowa (Ciągła)]]
 +      * [[mirrors|Serwery lustrzane]]
   * [[upgrade|Ręczna aktualizacja systemu]]   * [[upgrade|Ręczna aktualizacja systemu]]
 +  * [[upgrade_higher_release|Aktualizacja do wyższej wersji]]
   * [[install_package|Zainstaluj nowe pakiety]]   * [[install_package|Zainstaluj nowe pakiety]]
   * [[remove_package|Usuń pakiety]]   * [[remove_package|Usuń pakiety]]
Line 29: Line 31:
 Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą narzędzi z graficznym interfejsem użytkownika. Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą narzędzi z graficznym interfejsem użytkownika.
   * [[synaptic|Synaptic]]   * [[synaptic|Synaptic]]
-  * [[gdebi|Gdebi]] ​(nieużywany)+  * [[gdebi|Gdebi]]
  
 ===== Narzędzia Sparky ===== ===== Narzędzia Sparky =====
Line 37: Line 39:
 Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą APTus Instaluj, aktualizuj i usuwaj pakiety za pomocą APTus
   * [[aptus|APTus]]   * [[aptus|APTus]]
 +  * [[aptus_appcenter|APTus AppCenter]]
   * [[aptus_upgrade|APTus Upgrade (alias System Upgrade)]]   * [[aptus_upgrade|APTus Upgrade (alias System Upgrade)]]
   * [[aptus_upgrade_checker|APTus Upgrade Checker]]   * [[aptus_upgrade_checker|APTus Upgrade Checker]]
Line 48: Line 51:
   * [[desura_installer|Desura Installer]] (nieużywany)   * [[desura_installer|Desura Installer]] (nieużywany)
   * [[gscreenshot|Gscreenshot]] (pakiet zewnętrzny)   * [[gscreenshot|Gscreenshot]] (pakiet zewnętrzny)
 +  * [[jgmenu|jgmenu]] (pakiet zewnętrzny)
   * [[linux_kernel|Najnowsze jądro Linuksa]]   * [[linux_kernel|Najnowsze jądro Linuksa]]
   * [[lightscribe_installer|LightScribe Installer]]   * [[lightscribe_installer|LightScribe Installer]]
   * [[live_usb_creator|Kreator Live USB]]   * [[live_usb_creator|Kreator Live USB]]
   * [[obmenu_generator|Generator menu Openbox]] (pakiet zewnętrzny)   * [[obmenu_generator|Generator menu Openbox]] (pakiet zewnętrzny)
 +  * [[radiostation|RadioStation]]
   * [[skype_installer|Skype Installer]]   * [[skype_installer|Skype Installer]]
   * [[sparky_autostart|Sparky Autostart]]   * [[sparky_autostart|Sparky Autostart]]
Line 65: Line 70:
   * [[sparky_kernel_builder|Sparky kernel builder]]   * [[sparky_kernel_builder|Sparky kernel builder]]
   * [[sparky_libinput|Sparky Libinput]]   * [[sparky_libinput|Sparky Libinput]]
 +  * [[sparky_obmenu|Sparky Obmenu]]
   * [[sparky_office|Sparky Office]]   * [[sparky_office|Sparky Office]]
   * [[sparky_online|Sparky Online]]   * [[sparky_online|Sparky Online]]
   * [[sparky_optical|Sparky Optical]]   * [[sparky_optical|Sparky Optical]]
 +  * [[sparky_pass_check|Sparky Pass Check]]
   * [[sparky_password_change|Sparky Password Change]]   * [[sparky_password_change|Sparky Password Change]]
 +  * [[sparky_picom|Sparky Picom]]
   * [[sparky_play|Sparky Play MP3]]   * [[sparky_play|Sparky Play MP3]]
   * [[sparky_player|Sparky Player]]   * [[sparky_player|Sparky Player]]
   * [[sparky_screenshot|Sparky Screenshot]]   * [[sparky_screenshot|Sparky Screenshot]]
   * [[sparky_su|Sparky SU]]   * [[sparky_su|Sparky SU]]
 +  * [[sparky_system|Sparky System]]
 +  * [[sparky_terminal|Sparky Terminal]]
   * [[sparky_time_date|Sparky czas i data]]   * [[sparky_time_date|Sparky czas i data]]
   * [[sparky_tray|Sparky Tray]]   * [[sparky_tray|Sparky Tray]]
Line 78: Line 88:
   * [[sparky_users|Sparky Users]]   * [[sparky_users|Sparky Users]]
   * [[sparky_web|Sparky Web Browser Installer]]   * [[sparky_web|Sparky Web Browser Installer]]
 +  * [[sparky_www|Sparky WWW]]
   * [[sparky_wine|Sparky Wine (alias Wine wrapper)]]   * [[sparky_wine|Sparky Wine (alias Wine wrapper)]]
   * [[sparky_xdf|Sparky Xdf]]   * [[sparky_xdf|Sparky Xdf]]
Line 103: Line 114:
     * [[sparky_cli|Edycja CLI]]     * [[sparky_cli|Edycja CLI]]
     * [[sparky_arm|Edycja ARM]] (dla RaspberryPi)     * [[sparky_arm|Edycja ARM]] (dla RaspberryPi)
 +  * [[code_names|Nazwy kodowe SparkyLinux]]
  
 ===== Instalacja SparkyLinux ===== ===== Instalacja SparkyLinux =====
Line 124: Line 136:
       * [[draco|Draco]]       * [[draco|Draco]]
       * [[enlightenment|Enlightenment]]       * [[enlightenment|Enlightenment]]
-          * [[enlightenment_installaton|Instalacja]]+          * [[enlightenment_installation|Instalacja]]
           * [[enlightenment_applications|Aplikacje]]           * [[enlightenment_applications|Aplikacje]]
       * [[jade_desktop|Jade]]       * [[jade_desktop|Jade]]
       * [[lumina_desktop|Lumina]]       * [[lumina_desktop|Lumina]]
       * [[manokwari_desktop|Manokwari]]       * [[manokwari_desktop|Manokwari]]
 +      * [[nscde_desktop|NsCDE]]
       * [[sway|sway]]       * [[sway|sway]]
     * [[desktops_from_third_party_repositories|Pulpity z zewnętrznych repozytoriów]]     * [[desktops_from_third_party_repositories|Pulpity z zewnętrznych repozytoriów]]
Line 141: Line 154:
 {{https://​sparkylinux.org/​images/​dialog.png?​nolink&​64x64}} {{https://​sparkylinux.org/​images/​dialog.png?​nolink&​64x64}}
 Znajdź przydatne wskazówki. Znajdź przydatne wskazówki.
 +=== Custom shortcuts ===
 +  * [[custom_shortcuts|Własne skróty klawiszowe]]
 === Tryb Live === === Tryb Live ===
    * [[live_users|Użytkownicy i hasła trybu Live]]    * [[live_users|Użytkownicy i hasła trybu Live]]
pl/start.1567258370.txt.gz · Last modified: 2019/08/31 15:32 by pavroo