User Tools

Site Tools


pl:sparky_tray

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_tray [2019/08/22 22:23] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky Tray =====
 +
 +Sparky Tray to małe narzędzie, które zapewnia szybki dostęp do:
 +
 +    * [[aptus|Sparky APTus]]
 +    * [[synaptic|Synaptic Menadżer Pakietów]]
 +    * opcji edycji głównego repozytorium
 +    * opcji edycji dodatkowych repozytoriów
 +    * emulator terminala roota (administratora)
 +
 +Instalacja:
 +
 +   sudo apt-get install sparky-tray
 +
 +Narzędzie Sparky Tray zostanie załadowane do tacki panelu po ponownym uruchomieniu pulpitu.
 +
 +{{:​sparky-tray.png?​200|Sparky Tray}}
 +
 +----
 +
 +<WRAP center box 54%>
 +[[sparky_time_date| <--- Sparky data i godzina]]|[[sparky_users|Sparky użytownicy --->]]
 +</​WRAP>​
  
pl/sparky_tray.txt · Last modified: 2019/08/22 22:23 by pavroo