User Tools

Site Tools


pl:sparky_system

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_system [2021/03/01 13:59] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky System =====
  
 +Sparky System jest małym, bazującym na Yad narzędziem do zbierania i wyświetlania informacji o systemie.
 +
 +Moduły:
 +
 +  * Informacje o CPU
 +  * Informacje o użyciu pamięci
 +  * Urządzenia PCI bus
 +  * Załadowane moduły jądra
 +  * Stan baterii
 +  * Informacje o sensorach
 +  * Użycie przestrzeni dysku
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +  sudo apt install sparky-system
 +
 +{{:​sparky-system0.png?​400|Sparky System}}
pl/sparky_system.txt · Last modified: 2021/03/01 13:59 by pavroo