User Tools

Site Tools


pl:sparky_su

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:sparky_su [2020/04/19 17:41]
pavroo
pl:sparky_su [2020/04/19 17:46] (current)
pavroo
Line 1: Line 1:
 ===== Sparky SU ===== ===== Sparky SU =====
  
-To narzędzie zapewnia oparty na Yad interfejs użytkownika dla su/sudo (spsu/​spsudo),​ umożliwiając użytkownikom podanie hasła i uruchamianie poleceń jako root bez konieczności wywoływania su w emulatorze terminali.+To narzędzie zapewnia oparty na Yad interfejs użytkownika dla su/sudo (spsu/​spsudo),​ umożliwiając użytkownikom podanie hasła i uruchamianie poleceń jako root/sudo bez konieczności wywoływania su/sudo w emulatorze terminali.
  
 Może być używany jako zamiennik Gksu do uruchamiania dowolnej aplikacji jako root/sudo. Może być używany jako zamiennik Gksu do uruchamiania dowolnej aplikacji jako root/sudo.
Line 28: Line 28:
  
    ​spsudo "​x-terminal-emulator -e polecenie"​    ​spsudo "​x-terminal-emulator -e polecenie"​
-   +
 {{:​sparky-su.png?​400|Sparky SU}} {{:​sparky-su.png?​400|Sparky SU}}
  
pl/sparky_su.txt · Last modified: 2020/04/19 17:46 by pavroo