User Tools

Site Tools


pl:sparky_rpi_wifi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:sparky_rpi_wifi [2019/08/15 21:02] (current)
pavroo created
Line 1: Line 1:
 +===== Sparky RaspberryPi Wifi =====
  
 +<WRAP center info 100%>
 +Począwszy od wersji 4-dev20171127,​ bezprzewodowe urządzenia sieciowe można konfigurować za pomocą apletu menedżera sieci lub polecenia „nmtui”
 +</​WRAP>​
 +
 +Wi-Fi Sparky RaspberryPi nie jest domyślnie włączone. Aby to zrobić:
 +
 +1. Edytuj plik interfejsów:​
 +
 +  sudo nano /​etc/​network/​interfaces
 +
 +Dodaj nowe linie do pliku:
 +
 +   ​allow-hotplug wlan0
 +   iface wlan0 inet manual
 +       ​wpa-conf /​etc/​wpa_supplicant/​wpa_supplicant.conf
 +
 +2. Wyszukaj sieci WiFi:
 +
 +   sudo iwlist wlan0 scan
 +
 +Zwróć uwagę na:
 +
 +   ​ESSID:​ „NAZWA SIECI-WIFI”
 +
 +3. Edytuj plik wpa_supplicant.conf:​
 +
 +   sudo nano /​etc/​wpa_supplicant/​wpa_supplicant.conf
 +
 +Zmeń:
 +
 +   ​country=GB
 +
 +na swój identyfikator kraju.
 +
 +Dodaj do pliku:
 +   ​network={
 +   ​ssid="​YOUR-WIFI-NETWORK-NAME"​
 +   ​psk="​YOUR-WIFI-NETWORK-PASSWORD"​
 +   }
 +
 +3. Ponownie skonfiguruj wpa_supplicant:​
 +
 +   sudo wpa_cli -i wlan0 reconfigure
 +
 +Zweryfikuj (opcjonalnie):​
 +
 +   sudo ifconfig wlan0
 +
 +Następnie uruchom system ponownie i sprawdź połączenie:​
 +
 +   sudo ping -c 2 sparkylinux.org
pl/sparky_rpi_wifi.txt · Last modified: 2019/08/15 21:02 by pavroo